شماره ۲۶ مجله بازخورد و فاشیسم دیجیتال


شماره ۲۶ مجله بازخورد و فاشیسم دیجیتال

گزارش کردن گلو شماره ۲۶ مجله «بازخورد» با فایل فاشیسم دیجیتال منتشر شد.

دلیل این موضوع این است که جریان فاشیسم، استبداد، توتالیتاریسم و ​​عدالت مطلق را به اینترنت و مدار اخبار نشان می دهد.

مورد حاضر ضمن بررسی ماهیت «فاشیسم» و مبانی نظری «فاشیسم دیجیتال» به موارد عملی گسترش فاشیسم در ارتباطات آنلاین و چالش های جامعه باز به روی آن در عصر رسانه های اجتماعی اشاره دارد. .

مصاحبه با بروس گرویس در مورد جنگ روسیه و اوکراین و اخبار جعلی این جنگ دو داستان از مهمترین جنگ امروز در این شماره واکنش است.

در بخش روزنامه‌نگاری، مصاحبه‌ای با سردبیر نیویورک تایمز در مورد تشویق روزنامه‌نگاران برای دوری از توییتر و خلاصه‌ای از گزارش ۲۰۲۲ دیجیتال انستیتوی مطالعات روزنامه‌نگاری رویترز وجود دارد.

رشد روزنامه های ورزشی و نگاهی به تاریخچه مجله «لایف» نیز در قسمت اخبار این شماره آمده است.

برای اطلاعات بیشتر به وب سایت مجله بازخورد مراجعه کنید.

هدف اصلی مجله «بازخورد» بررسی انتقادی موضوعات فرهنگ، فناوری و ارتباطات و حمایت از رسانه های مستقل و جریان آزاد اطلاعات است.

«دسترسی» به حوزه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، دنیای دیجیتال، روزنامه‌نگاری، مطالعات فرهنگی و رسانه‌ای و رسانه‌های اجتماعی از منظر تحلیلی و دیدگاهی اشاره دارد.

در گلونی بیشتر بخوانید:

شماره بیست و دوم مجله وازن دنیا به صورت جداگانه منتشر شد

شماره ۱۰ مجله تجربه با عکس روی جلد مصطفی ملکیان منتشر شد

شماره ۱۳۳ مجله نگاه نو به لرستان اختصاص دارد

انتهای پیام

نگرانی ایرانی ها چیست؟
اینجا دیدن