شرکت های حمل و نقل با طرح تغییر تاریخ سال مالی موافقت کردند


چهارشنبه ۱ تیر ۱۴۰۱ – ۱۰:۳۷

شورای کلیساهای اسلامی

تهران (پانا) – دهان مردم در مجلس با کلیات طرح سرعت دو طرفه برای تغییر تاریخ سال مالی موافقت کردند.

مای امروز (چهارشنبه ۱۰ تیرماه) در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی ضمن بررسی گزارش کمیسیون سیاست، دارایی و محاسبات درباره طرح دو سرعته تغییر تاریخ بانک ها با ۱۸۰ رأی موافق، ۱۹ رأی موافق، سخنرانی کرد. مخالف و ۴ مخالف در مجموع ۲۱۹. آنها با کلیات طرح موافقت کردند.

سید محمدرضا میرتاج الدینی متن برنامه، گزارش کمیسیون مالی و محاسباتی را به شرح زیر قرائت کرد:

طرح تکراری تغییر تاریخ سال مالی به شماره ثبت ۷۸۷ به عنوان موضوع اصلی برای بررسی در این کمیسیون ارائه شد تا در جلسه ۲۹ خرداد ۱۴۰۱ با تصویب کلیات آن با ویرایش عنوان و متن به شرح زیر در جلسه بررسی شود. را دنبال می کند. .

ماده یک؛ مهلت جذب درآمدهای حاصل از فروش دارایی های سرمایه ای و مالی موضوع ۱۴۰۰ قانون دارایی کشور اعم از وجوه و اوراق بهادار (اوراق بهادار، اوراق سرمایه گذاری و سایر اسناد بانک اسلامی) تا پایان شهریور ماه ۱۳۰۱ ادامه خواهد داشت. بدهی های مذکور قبل از ۱۰ مهر ۱۴۰۱ به خزانه داری کل کشور واریز می شود. مهلت صدور وام و پرداخت نهایی تا پایان مهر ۱۴۰۱ تعیین شده است.

میرتاج الدینی با اشاره به دلیل تمایل به تغییر سال مالی، افزود: سال مالی ۱۲ ماهه است، مهلت آن تا ۲۹ اسفند به پایان می رسد و دولت بعداً امروز پولی را تخصیص نمی دهد، زیرا در سال ۱۴۰۱ پول زیادی داشتیم. مشکلات در این زمینه و توزیع به موقع تکمیل نشده است، بنابراین زمان بسته شدن باید به تاخیر بیفتد.

وی افزود: در حال حاضر ۲۴ هزار میلیارد تومان از درآمدهای عمرانی تخصیص یافته است که در بنگاه های دولتی است، اما زمان اجرای آن وجود ندارد، بنابراین اگر این مهلت قطعی نشد، اعتبارات را برگردانید و آثار نامطلوب در راه است. به مردم، چون برنامه های عمرانی نصف شده است، این مدت تعطیلی باید تا شهریور ۱۴۰۱ تمدید شود.

لازم به ذکر است عنوان این طرح به «تاخیر مهلت جذب درآمدهای فروش دارایی های سرمایه ای و مالی در سال ۱۴۰۰ کل کشور» تغییر یافت.