شاید ساده «خانه ما» فرصتی داشته باشد اقامت خوب روحانی را {در خانه} به تصویر بکشد


خیانت کرد به چی

تهران (پانا) – احمد شافعی تهیه کننده «خانه ما» اظهار داشت کدام ممکن است برای مونتاژ فصل یازدهم این رئالیتی شو همراه خود مشکل های زیادی مواجه بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاید {به دلیل} حساسیت های حال، تنها «خانه ما» فرصتی داشته باشد اقامت خوب روحانی را {در خانه} به تصویر بکشد.

شاید ساده «خانه ما» فرصتی داشته باشد اقامت خوب روحانی را {در خانه} به تصویر بکشد

ظهر در امروز نشست خبری مستند مسابقه «بیتنا» همراه خود حضور عناصر این این سیستم در گروه دبلیو جی برگزار شد.

در بخشی اجتناب کرده اند این نشست احمد الشافعی تهیه کننده این این سیستم همراه خود ردیابی به اینکه در نهایت صحبت هایم گلایه شخصی را خاص می کنم، اظهار داشت: آن زمان ها همراه خود ساختاری منحصر به فرد به روی آنتن رفتیم. کودک ها تصمیم گرفت بودند کدام ممکن است «خانه ما» جزو اولین ساخته های آن نقطه است.

در پایان دادن این نشست، امین کاوش زاده سرپرست مسابقه «خانه ما» همراه خود ابراز خوشحالی اجتناب کرده اند اینکه این این سیستم به فصل یازدهم رسیده است، اظهار داشت: خوشحالم کدام ممکن است «خانه ما» تغییر به سبک را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت شده است. مدت زیادی حاوی این سرمایه گذاری بودم چون برای ممکن است حضور این سرمایه گذاری شبیه کارگردانی نیست، اصولاً شبیه آموزش است.

وی شکسته نشده داد: «خانه ما» شبیه ویکی پدیا شده است کدام ممکن است به ما یادآوری می تدریجی کدام ممکن است همه همه عامل را می دانند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مردمان ایران {کمک می کند} اجتناب کرده اند یکدیگر بیاموزند.

این کارگردان همراه خود ردیابی به اینکه {در این} این سیستم کمتر اجتناب کرده اند سایر این سیستم ها امضای کارگردان را می بینید، افزود: ما خیلی این سیستم را تدوین نمی کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده سعی می کنیم اضافه ها را انجام دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار را منتشر شده کنیم.

در پایان دادن این نشست، عادل بیغم زاده، مشاور سرمایه گذاری همراه خود خاص اینکه این سیستم هایی شبیه خانه ما در صداوسیما دیده شده است، اظهار داشت: ممکن است شناخته شده به عنوان شخص خاص کدام ممکن است در بخش رسانه ورزش می کنم این این سیستم را خوب پدیده می دانم… این سیستم ای کدام ممکن است این سیستم های واقعیت، سواد پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنعت ورزشی را مخلوط کردن می تدریجی.

وی شکسته نشده داد: پیش بینی می‌رود رسانه‌ها بیش اجتناب کرده اند قبلی در این مد ورود کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده کنند به همان اندازه شاهد این گونه این سیستم‌ها اصولاً باشند.

الشافعی همراه خود ردیابی به اینکه این مجموعه اجتناب کرده اند تذکر محتوایی غنی است، اظهار داشت: «ما اندیشه های زیادی هم اجتناب کرده اند تذکر ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم اجتناب کرده اند تذکر محتوا داریم. مطالب آنقدر بیش از حد است کدام ممکن است معمولاً همراه خود چالشی مواجه می شویم کدام ممکن است آن را در یک واحد دقیقه مختصر کنیم.
وی شکسته نشده داد: این احتمالات وجود دارد کدام ممکن است در امتداد طرف «بیتنا» این سیستم های گفتگو محوری برگزار شود کدام ممکن است به برخی اجتناب کرده اند مشکل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتفاقات مسابقه بپردازد. به افکار ما خطور کرد کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند اکتشافات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکل های پیش روی نمایندگی کنندگان ممکن است در این سیستم های تولید دیگری منتشر شده شود. این سیستم ای شبیه «خانه ما پلاس» را در تلویزیون شخصی بدست آمده کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دنیای آنلاین ما محتوایی داشته باشید.
الشافعی همراه خود ردیابی به تاثیر گروه بر این این سیستم اظهار داشت: سالی ده عصر منتشر شده می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود مشکلات مختلفی نیز مواجه هستیم. «فرمانده» را هم ساختیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سریال پر اوج را انتخاب کنید و انتخاب کنید صداتر بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصولاً طرفدارانش را در جاده دیدیم با این حال بینندگان «خانه ما» ساکت بودند.
او اظهار داشت: «ما فوق العاده مورد حمله قرار گرفته‌ایم از این این سیستم می‌خواهد به مردمان بگوید همراه خود پول کم اقامت کنند، با این حال علاوه بر این اندیشه‌هایی کسب اطلاعات در مورد نحوه بازدید هر دو بررسی کردن مسائل در بدترین شرایط دارد.

شافعی علاوه بر این به فصل یازدهم این این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مونتاژ آن در قم ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: در نظر گرفته شده می کردیم حضور روحانی {در این} این سیستم مشکل برانگیز باشد، اجتناب کرده اند حضور این روحانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار ایشان {در این} این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور در قم تشکر می کنم. ما در انواع خانوار اشکال داشتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بینندگان مذهبی در گروه وجود داشت، با این حال انواع خوبی برای راضی کردن عناصر وجود نداشت. ما می‌خواستیم یکی اجتناب کرده اند خانوار‌ها ژنرال باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند دوستان خواستیم همراه خود اطرافیانشان صحبت کنند. آنها را دعوت کنید

وی ادای احترام به شد: می توان اظهار داشت یکی اجتناب کرده اند اولین تخصص هایی بود کدام ممکن است دوربین به این تعیین کنید برای مقابله با خوب روحانی سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نحوه محافظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخورد او همراه خود فرزندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید همسرش برای افراد خوشایند {بوده است}. همراه خود علی فروغی سرپرست جامعه هم گپی زدم کدام ممکن است اجتناب کرده اند ممکن است تشکر کرد. روحانی کدام ممکن است در سطح منبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره دیده می شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی در کارهای خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتگو را انتخاب کنید و انتخاب کنید تربیت فرزند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تور را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر صفات باب یازدهم مورد غفلت قرار گرفت.

وی همراه خود ردیابی به اینکه اگر این این سیستم طبق روال همان قدیمی اجتناب کرده اند هر خوب اجتناب کرده اند جامعه ها منتشر شده می شد تصویری آینه ای های بهتری داشت، اظهار داشت: اشکال ممکن است شناخته شده به عنوان تهیه کننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلایه ای کدام ممکن است کردم اجتناب کرده اند تذکر عناصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید زحمات آنها نبود، اما علاوه بر این اشکال ممکن است شناخته شده به عنوان تهیه کننده بود. اجتناب کرده اند بینندگان.” علیرغم پیش بینی ما، جامعه سه دانش دقیقی اجتناب کرده اند ساعت های متفاوت نداشت. شنیدم آقای جبلی هم این سیستم را دیدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید راضی بودند با این حال در منتشر شده به دست آورد ای ندیدیم.
وی شکسته نشده داد: منتشر شده نوروزی اجتناب کرده اند جامعه سه همراه خود مشکلاتی در کنار بود، همه وقت اجتناب کرده اند این این سیستم استقبال می شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشکال ما بین جامعه ها این بود کدام ممکن است کدام جامعه آنتن بیشتر است ۹ کدام جامعه منتشر شده کننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم مجری خوبی پیدا کنیم. . کدام ممکن است محتوا به کف دست معما برسد. «بسازیم» هم چنین مشکلاتی داشت، در نظر گرفته شده می کنم «خانه ما» اجتناب کرده اند جامعه خوب منتشر شده شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نظر می رسد بهتری داشت.
الشافعی در بخشی تولید دیگری کسب اطلاعات در مورد تنظیم جامعه منتشر شده اظهار داشت: بستگی دارد جامعه منتشر شده دارد، ترجیح می دهیم باکس تدریجی در زمان مشترک تری داشته باشیم. این جامعه سه جامعه پربیننده است، با این حال منتشر شده مشترک برای ما است
زهرا احمدزاده سردبیر سریال در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند این اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو کسب اطلاعات در مورد مشکل های مونتاژ این این سیستم اظهار داشت: اشکال ممکن است اینجا است کدام ممکن است همه وقت اجتناب کرده اند ممکن است می خواهند کدام ممکن است این سیستم را در ۴۵ دقیقه ببندم. گاهی خانوار ها خیلی اجتناب کرده اند اتفاقات انتقاد می کنند با این حال چرا همزمان همراه خود منتشر شده آن دیده نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخ داده نمی شود.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/