پوشش های تحریمی غرب علیه روسیه شکست خورده است


دوشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۱ – ۲۲:۰۵

پوتین: طراحی سال 2002

تهران (پانا) – رئیس جمهوری روسیه شکست پوشش تحریمی غرب را همراه خود هدف وارد کردن ضربه از حداکثر به اقتصاد روسیه ادعا کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان روسیه، رئیس جمهور روسیه روز دوشنبه در نشستی همراه خود موضوع امتیازات اجتماعی-مالی روسیه اظهار داشت: مشخص است کدام ممکن است مسئله عقب کشیدن بی نظیر برای اقتصاد در دوران فعلی فشار تحریم های غرب است، با این حال هدف اینجا است کدام ممکن است برای عجله اقتصاد پولی ما را تضعیف کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت مالی عالی حالت ترس تحمیل می تدریجی. بازارها، فروپاشی سیستم بانکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضعیف فشرده کالا در مغازه ها.

پوتین همراه خود تاکید بر اینکه غرب در حضور در هدف شخصی شکست خورده است، افزود: به جرات می توان اظهار داشت کدام ممکن است چنین سیاستی در قبال روسیه شکست خورده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکنیک درگیری فوری مالی شکست خورده است.

وی اظهار داشت: «جدا از این، تحریم‌هایی کدام ممکن است علیه شخصی تحریم‌کنندگان اعمال شد بی‌فایده نبود. منظور ممکن است اجتناب کرده اند تورم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیکاری شدیدتر شدن پویایی مالی در آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای اتحادیه اروپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش مرحله مسکن اتحادیه اروپا ها است.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/