سوال عمیق ترین شیوه زندگی خیالی تغییر می کند: تغذیه


بنابراین فرض کنید اگر شخصی به طور ناخواسته هفته ها یا حتی روزها حمله قلبی را به دلیل رژیم غذایی ناسالم و شیوه زندگی گزارش دهد ،

آیا می توان با رژیم غذایی ثابت و تغییر شیوه زندگی دچار حمله قلبی شد؟

یا فکر می کنید جایی وجود دارد که مهم نیست چقدر خوب تغییر می کنید و به رژیم غذایی / سبک زندگی سالم پایبند هستید که قلب شما ضروری است؟

دیدگاهتان را بنویسید