سلامتی یا اغراق؟ : تغذیه


این نوشیدنی وجود دارد که اخیراً در یک فروشگاه محلی به نام Fit Soda ظاهر شد ، ادعا می کند که لیستی طولانی از مزایا دارد ، اما من شک دارم که آیا هنگام خرید این محصول مبالغه می کنید یا سلامتی را خریداری می کنید؟ میتوانید اینجا پیدایش کنید.

اکنون من فکر نمی کنم مزایای دیوانه کننده ای برای سلامتی وجود داشته باشد ، اما من تعجب می کنم که آیا این واقعا ارزش نوشیدن هر دو طرف را دارد یا به جای محصولی مانند Propel. هر کسی که Propel بنوشد متوجه می شود که طعم آن می تواند طاقت فرسا باشد.

من نمی خواهم برای تبلیغات جالب seltzer قیمت تبلیغاتی ارائه دهم ، بنابراین چرا باید بپرسم آیا اینها مزایای قابل توجهی برای سلامتی هر دو و در مقایسه با Propel دارند.

اطلاعات تغذیه با توجه به ظرفیت: https://i.imgur.com/dyIkzot.jpg

دیدگاهتان را بنویسید