سس مینسترون – JSHealth


این سوپ مغذی مینسترون با قلب باز یک گرمای معمولی زمستانی است. ما بافت سبزیجات را افزایش دادیم و از پاستای کوبیده (ساخته شده از لوبیا) برای افزایش پروتئین کل استفاده کردیم. یک دسته عالی تهیه کنید و چند روز از آن لذت ببرید یا بعداً قطعات را در یخچال قرار دهید! در بهترین حالت خوشمزه ترین غذا است.

4 سرو می کند

دیدگاهتان را بنویسید