سخنگوی مقامات تاکید کرد: برخورد قاطع را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلافاصله همراه خود عاملان جنایت در مشهد انجام تبدیل می شود.


چهارشنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۱ – ۱۱:۱۹

بدری جهرمی

تهران (پانا) – سخنگوی مقامات بر برخورد بلافاصله را انتخاب کنید و انتخاب کنید قاطع همراه خود عاملان جنایت در مشهد تاکید کرد.

علی بهادری جهرمی سخنگوی مقامات در توییتر شخصی نوشت: «حدون امینوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدالله کاناپهّه باسم قاسم حاجیزی الفالیه، برخورد بلافاصله را انتخاب کنید و انتخاب کنید قاطع همراه خود عاملان جنایت شنیع در مشهد، مطالبه کلی است».

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/