سالاد آنتی پاستو همراه خود سس پستو


سالاد آنتی پاستو همراه خود سس پستو عالی سالاد برتر ایتالیایی در {هر روز} اجتناب کرده اند هفته است. علاوه بر این {به دلیل} افزودن سالامی، زیتون را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبزی، انواع خوبی برای ناهار کتو است.

سالاد کاپریس

جهش به:

سالاد آنتی پاستو همراه خود سس پستو

کدام ممکن است عاشق کاپرز را انتخاب کنید و انتخاب کنید سالاد پیش وعده های غذایی اصل پختن شام? من می خواهم، همین – را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاید ممکن است هم باشید. {چه کسی} ممکن است این مقدار گوجه فرنگی را با بیرون خوردن کربوهیدرات روزانه بخورد؟ ۹ من می خواهم، یعنی.

به همین دلیل من می خواهم مجبور شدم فرآیند متفاوتی را ابداع کنم کدام ممکن است به معنای افزودن این داروها است:

 • ریز ریز کردن
 • زیتون
 • سبزیجات
 • پستو (ساده به این انگیزه کدام ممکن است ریحان را سطح آوردم).

را انتخاب کنید و انتخاب کنید {نتیجه نهایی}؟ بهشت کاملاً بالا چهارراه! این وعده های غذایی به معنای واقعی کلمه هستند هوس من می خواهم برای Caprese را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش غذای سالاد با بیرون اینکه سبک مسکن کتوژنیک من می خواهم انصافاًً بی رنگ شود. را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر بتوانم هوس هایم را در حین محافظت کتو ارضا کنم، آن را عالی پیروزی کاملاً می دانم.

آنتی پاستو چیست؟

آغاز در واقع به “در گذشته اجتناب کرده اند وعده های غذایی” تفسیر تبدیل می شود. آنتی پاستو اولین غذای ایتالیایی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمولاً برای ادغام کردن موادی مربوط به گوشت پخته شده، زیتون، چسبناک را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره است.

استقامت کنید، این سالاد ماکارونی آنته نیست؟

درگیر نباشید، اگر آن را آنتی پاستا بنامید، تنها نیستید. متنوع اجتناب کرده اند مردمان انجام می دهند. با این حال هی، آن یک است سالاد کتو است. در نظر گرفته شده کنم یه جورایی سالاد پاستا هم باشه!

چرا به آن است سالاد کاپرز می گویند؟

سالاد کاپرز به زبان ایتالیاییسالاد کاپریس“، کدام ممکن است در واقع به “سالاد کاپری” تفسیر تبدیل می شود. کاپری جزیره ای است کدام ممکن است در سواحل غربی ایتالیا واقع شده است است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل توانایی معمولاً به این جزیره نسبت داده تبدیل می شود. سالاد کاپرز فرم سالاد است. سالاد پیش وعده های غذایی این برای ادغام کردن موزارلا، گوجه فرنگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریحان خوب است.

طرز تهیه سالاد آنتی پاستو همراه خود سس پستو

 • وینگرت مناسب کنید: در یک واحد کاسه کودک همراه خود همزن بزنید داروها تشکیل دهنده سالاد کم کربوهیدرات. پستو، سرکه سیب، روغن، ترویا را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلفل آسیاب شده را کنار هم قرار دادن کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدا بگذارید.
 • سالاد سالامی مناسب کنیددر یک واحد کاسه غول پیکر، گوجه گیلاسی، موزارلا، سالامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیتون را همراه خود هم ترکیب کردن کنید.
 • بهسس پستو را اضافه کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوشایند ترکیب کردن کنید.
 • خدمتدر هر بشقاب ۱ فنجان سبزی بریزید را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی چهارم ترکیب کردن گوجه فرنگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چسبناک را روی آن قرار دهید.

ماندگاری سالاد آنتی پاستو چقدر است؟

همه عامل به میزان گرسنگی ممکن است وابسته است، مناسب است؟

با این حال در یک واحد نکته قابل توجه تر، باید ۲-۳ روز در یخچال نگه دارد. همراه خود این جاری، من می خواهم از نزدیک وعده های غذایی را پیشنهاد می کنم آغاز زمانی کدام ممکن است به این تعیین کنید مناسب تبدیل می شود سبک بهتری دارد.

رهنمودها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترفندهایی برای تهیه بهتر از سالاد آنتی پاستو

 • برای این کار می توانید اجتناب کرده اند هر مختلط اجتناب کرده اند گوشت بیشترین استفاده را ببرید. برخی اجتناب کرده اند امکان های برتر تولید دیگری باقی مانده بیکن، باقی مانده مرغ کباب هر دو باقی مانده بوقلمون هستند.
 • به منظور شما آن را لذت ببرید، می توانید گوشت، گوجه فرنگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چسبناک را روی سیخ بگذارید، سپس سس را روی آن بریزید.
 • این سیستم ریزی کنید کدام ممکن است سالاد را ظرف عالی هر دو ۲ روز بخورید، از همراه خود تحویل داد زمان، پستو سبک کمتری پیدا می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل انجام است برای برخی سبک تلخی داشته باشد.
 • آن یک است سالاد ناهار برتر است از با بیرون خوب و دنج کردن مجدد سبک خوبی دارد.
 • می توانید این را روی برگ های اسفناج هر دو سایر سبزیجات سالاد برای عالی وعده غذایی مفید سرو کنید.

در همین جا برخی اجتناب کرده اند طیف گسترده ای از این وعده های غذایی نیز موجود است:

 • Truvia را انتخاب کنید و انتخاب کنید ACV را جدا بگذارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سرکه بالزامیک شناخته شده به عنوان متفاوت بیشترین استفاده را ببرید
 • سبزیجات را در اطراف بریزید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در فنجان های کودک پیش وعده های غذایی برای مهمانی سرو کنید

خواه یا نه مفهوم های خوش ذوق تری برای سالاد کتو دارید؟

با این حال قطعاً! اگر اجتناب کرده اند اصل پخت این سالاد لذت بردید، باید این اصل العمل ها را نیز تجزیه و تحلیل کنید:

اکنون مورد نیاز نیست رژیم غذایی شخصی را ساده برای لذت برداشتن اجتناب کرده اند عالی وعده غذایی برتر بی رنگ کنید پیش غذای سالاد! {فراموش نکنید} کدام ممکن است اگر اجتناب کرده اند آن لذت بردید این اصل را همراه خود دوستان شخصی به اشتراک بگذارید!

سالاد کاپریس

سالاد آنتی پاستو همراه خود سس پستو

خواه یا نه سالاد آنتی پاستو را دوست دارید با این حال سعی می کنید کربوهیدرات را کاهش دهید؟ سالاد آنتی پاستو همراه خود سس پستو من می خواهم تمام سبک های سالاد کاپرز را با بیرون فدا کردن رژیم غذایی شخصی ارائه می دهیم می دهد!

زمان کنار هم قرار دادن سازی: ۱۰ دقایق

وقت فراغت: ۵ دقایق

زمان کل: پانزدهم دقایق

عالی مسیر: پیش وعده های غذایی، غذاهای بی نظیر، سالاد

ظرف ها: ایتالیایی

عبارت کلیدی: سالاد آنتی پاستو، سالاد کاپرزه، سالاد کم کربوهیدرات

سهام: ۴

انرژی: ۲۵۹انرژی

نویسنده: اورواشی پیتر

روی داروها هر دو از دستگاه ویژه فشار کنید به همان اندازه ببینید دقیقاً اجتناب کرده اند چه چیزی برای تهیه این اصل استفاده می کنم

قطعات

برای تهیه سس پستو

جهت ها

وینگرت را مناسب کنید:

 • در یک واحد کاسه کودک، پستوی کنار هم قرار دادن، سرکه سیب، روغن، ترویا را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلفل آسیاب شده را همراه خود هم ترکیب کردن کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدا بگذارید.

تحمیل توانایی:

 • در یک واحد کاسه غول پیکر، گوجه گیلاسی، موزارلا، سالامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیتون را همراه خود هم ترکیب کردن کنید.

 • در سس پستو بریزید را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوشایند ترکیب کردن کنید.

 • پس اجتناب کرده اند کنار هم قرار دادن شدن برای سرو، ۱ فنجان اجتناب کرده اند سبزیجات را در هر بشقاب قرار دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱/۴ ترکیب کردن گوجه فرنگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چسبناک را روی آن قرار دهید.

 • برای این کار می توانید اجتناب کرده اند هر مختلط اجتناب کرده اند گوشت بیشترین استفاده را ببرید. برخی اجتناب کرده اند امکان های برتر تولید دیگری باقی مانده بیکن، باقی مانده مرغ کباب هر دو باقی مانده بوقلمون هستند.
 • اگر می‌خواهید جشنتان اصولاً شود، می‌توانید گوشت، گوجه‌فرنگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چسبناک را روی سیخ‌ها بگذارید، سپس سس را روی آن‌ها بریزید.
 • این سیستم ریزی کنید کدام ممکن است سالاد را ظرف عالی هر دو ۲ روز بخورید، از همراه خود تحویل داد زمان، پستو سبک کمتری پیدا می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل انجام است برای برخی سبک تلخی داشته باشد.
 • آن یک است سالاد ناهار برتر است از با بیرون خوب و دنج کردن مجدد سبک خوبی دارد.
 • می توانید این را روی برگ های اسفناج هر دو سایر سبزیجات سالاد برای عالی وعده غذایی مفید سرو کنید.
در همین جا برخی اجتناب کرده اند طیف گسترده ای از این وعده های غذایی نیز موجود است:
 • Truvia را انتخاب کنید و انتخاب کنید ACV را جدا بگذارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سرکه بالزامیک شناخته شده به عنوان متفاوت بیشترین استفاده را ببرید
 • سبزیجات را در اطراف بریزید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در فنجان های کودک پیش وعده های غذایی برای مهمانی سرو کنید

پشتیبانی بدست آمده کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود صفحه بحث ما در fb ارتباط برقرار کنید!

خوراک

انرژی: ۲۵۹انرژی | کربوهیدرات ها: ۴g | پروتئین: ۱۲g | چربی: ۲۲g | اساسی: ۱g | قند: ۱g

خواه یا نه این دستورالعمل را امتحان کرده اید؟@twosleevers را دنبال کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را نصب کنید!

در دستور در ۱۴ جولای ۲۰۱۹ کشتی شده است

{فراموش نکنید} کدام ممکن است کتاب های پختن شام تولید دیگری من می خواهم را تجزیه و تحلیل کنید.

قابلمه بلافاصله کتو، بمب های چربی کتو، شیرینی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دسرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید رژیم غذایی سرراست نیم ساعت ای کتو.


رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/