زمان تحصیل در دانشگاه: تغذیه


هنگام خرید در کالج ، به کارمند فروشگاه غذای سالم گفتم که می خواهم این پودر باشد که در شیک پروتئین من حل شود. او پاسخ داد که من نباید پودر پروتئین خود را با مکمل کالجم مصرف کنم ، زیرا پودر پروتئین اجازه نمی دهد کالج جذب شود.

دیدگاهتان را بنویسید