زمان اجرای قالب بازدید کنندگان سایت پس از ماه رمضان


دوشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ – ۲۰:۰۰

ترافیک تهران بعد از لغو طرح ترافیک

تهران (پانا) – معاونت بار را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدید کنندگان سایت شهرداری تهران ادعا کرد کدام ممکن است ساعات اجرای قالب بازدید کنندگان سایت پس از ماه مبارک رمضان تغییری نخواهد داشت.

گروه بار را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدید کنندگان سایت شهرداری تهران عصر دوشنبه در اطلاعیه ای همراه خود ردیابی به برخی اطلاعات نادرست چاپ شده شده کسب اطلاعات در مورد اصلاح ساعات قالب بازدید کنندگان سایت در شهر تهران ادعا کرد: ساکنان تهرانی مطلع باشند کدام ممکن است ساعات تحریک کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوک قالب بازدید کنندگان سایت پس از ماه مبارک رمضان نیز طبق زمانبندی حال، اجرا می‌شود.

بر مقدمه ادعا این معاونت، ساعت تحریک کردن اجرای هر ۲ قالب بازدید کنندگان سایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید قالب مدیریت آلودگی هوا یادآور ماه قبلی ۶:۳۰ دقیقه صبح را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساعت نوک آن ۱۷ {خواهد بود} علاوه بر این ساکنین محدوده‌های ترافیکی می‌توانند به همان اندازه در گذشته از ساعت ۹، از یکبار خروج رایگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد از ساعت ۱۶، از یکبار ورود رایگان استفاده کنند.

به گزارش ایرنا، هم اکنون ساده قالب مدیریت «بازدید کنندگان سایت» در محدوده مرکزی شهر تهران اجرا می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرط دریافت پذیرش در این محدوده‌ها کدام ممکن است صاحبان خانه خودروها جریمه نشوند، پرونده‌عنوان مالک را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشخصات خودرو در سامانه تهران من می خواهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هزینه حساب شهروندی است.

محدوده قالب بازدید کنندگان سایت از شمال به جاده مطهری، از جنوب به جاده شوش، از غرب به جاده کارمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید از سمت شرق به جاده‌های شریعتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۷ شهریور است.

بنابر انتخاب شورای بازدید کنندگان سایت تهران هم اکنون قالب های ترافیکی پایتخت در روزهای دوره ای از ساعت ۶:۳۰ به همان اندازه ۱۷:۳۰ اجرا تبدیل می شود.