فرآیند های اسکرین شات تکل در ویندوز


تحمیل اسناد عکس همراه خود اسکرین شات در ویندوز

بالقوه است برای همه مشتریان ویندوز {اتفاق بیفتد} کدام ممکن است بخواهند هنگام کار همراه خود سیستم شخصی محتوای صفحه را شناخته شده به عنوان تصویر ذخیره کنند. اصل اسکرین شات ممکن است دانش را روی صفحه مانیتور خواهید کرد چون آن است هست ذخیره تنبل. با این حال حتی متعدد اجتناب کرده اند {افرادی که} کارهای پیچیده ای را همراه خود سیستم مسئله ویندوز انجام می دهند اجتناب کرده اند این موضوع آگاه نیستند. فرآیند های اسکرین شات تکل برای ویندوز در سری ویندوز ۷ به همان اندازه ۱۱ تمایز چندانی همراه خود هم ندارند، در یکپارچه این مطلب همراه خود ما در کنار باشید به همان اندازه همراه خود فرآیند های مختلف اسکرین شات تکل در ویندوز شناخته شده شوید.

اسکرین شات چیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه روزی اجتناب کرده اند آن استفاده تبدیل می شود؟

اسکرین شات (اسکرین شات) چون آن است اجتناب کرده اند عبارت پیداست، تصویری اجتناب کرده اند واحد نمایش بصری خواهید کرد هر دو واحد نمایش بصری خواهید کرد است. این عملکرد ۹ تنها در ویندوز فعلی است، اما علاوه بر این تقریباً در تمامی تجهیزات های خوب دیجیتال معادل گوشی هایی همراه خود سیستم مسئله های مختلف دیده شده است.

اسکرین شات بیشتر اوقات روزی استفاده تبدیل می شود کدام ممکن است مشتریان می خواهند محتوای متنی، محتوای متنی هر دو تصویری اجتناب کرده اند صفحه شخصی را با بیرون نظر برداری ذخیره کنند. اسکرین شات ها در ویندوز قابلیت های به سختی بزرگ تری نسبت به اسکرین شات ها در سلول دارند، شناخته شده به عنوان مثال اجتناب کرده اند منصفانه راه می توانید تنها بخشی اجتناب کرده اند صفحه را محدوده کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناخته شده به عنوان تصویر ذخیره کنید. امروزه فرآیند های اسکرین شات تکل در ویندوز به قدری بیش از حد شده کدام ممکن است این اصل استفاده شده برای مشتریان فوق العاده آسان شده است.

خواه یا نه راه های اسکرین شات تکل در ویندوز را از قبل می دانید؟

چون آن است قبلا اشاره کردن شد امروزه فرآیند های زیادی برای تکل اسکرین شات در ویندوز موجود است کدام ممکن است هر مصرف کننده ممکن است همراه خود سلیقه شخصی یکی اجتناب کرده اند آنها را برای انجام این اپلیکیشن محدوده تنبل. در یکپارچه این بخش همراه خود استراتژی هایی شناخته شده می شویم کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند آنها مدت ها پیش ما بوده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمی دانستیم اجتناب کرده اند چه چیزی استفاده کنیم. شناخته شده به عنوان مثال، خواه یا نه می دانستید کدام ممکن است همراه خود فشردن منصفانه دکمه اجتناب کرده اند صفحه مهم شخصی، {اکنون می توانید} اجتناب کرده اند واحد نمایش بصری شخصی اسکرین شات بگیرید؟!

ابزار پایین تر یکی اجتناب کرده اند بهتر از راه ها برای تکل اسکرین شات در ویندوز ۱۰

یکی اجتناب کرده اند راه‌های تکل اسکرین شات در ویندوز استفاده اجتناب کرده اند یکی اجتناب کرده اند این سیستم‌های نصب شده خودکار ویندوز، ابزار Sniping (ابزار پایین تر) او هست. این احساسی افزار در سال ۲۰۰۲ به سیستم مسئله سری ویندوز ویستا اضافه شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرتب سازی احساسی افزار عجیب و غریب ویندوز می باشد.

ابزار Snapping یکی اجتناب کرده اند بهتر از را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسان ترین راه ها برای تکل اسکرین شات اجتناب کرده اند صفحه است کدام ممکن است ممکن است اجتناب کرده اند بخشی اجتناب کرده اند صفحه هر دو تمام صفحه عکس بگیرد. این ابزار در شرف بردن اجتناب کرده اند سیستم مسئله های ویندوز است با این حال در سری جدید ویندوز کدام ممکن است ویندوز ۱۱ است نیز شاهد این این سیستم هستیم.

چگونه اجتناب کرده اند این ابزار استخدام می کنید؟ ابزار پایین تر

بالقوه است متعدد اجتناب کرده اند مشتریان عنوان ابزار sniping را نشنیده باشند، از برای مکان یابی آن باید عنوان آن را _ابزار پایین تر_ در نیمه خواستار نوار مسئولیت (نوار مسئولیت) {جستجو کردن}. همراه خود باز کردن این این سیستم منصفانه پنجره کودک همراه خود انتخاب های مختلف روی واحد نمایش بصری داده تبدیل می شود. برای تکل اسکرین شات بلافاصله، می توانید اجتناب کرده اند انتخاب بیشترین استفاده را ببرید جدید بیشترین استفاده را ببرید. سپس می توانید برای تکل دانش، منصفانه مستطیل صفحه شخصی را بزرگنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بزرگنمایی کنید.

کلیپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تصویر کشیدن فرآیند عکس برای تکل اسکرین شات در ویندوز

این سیستم عکس کدام ممکن است می توانید همراه خود آن اجتناب کرده اند صفحه شخصی اسکرین شات بگیرید Snap and Sketch است. این این سیستم به سختی شیک تر اجتناب کرده اند این سیستم Snipping Tool است. اجتناب کرده اند تولید دیگری چشم اندازها این احساسی افزار می توان به ورود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتراک گذاری عکس ردیابی کرد.

۲ راه برای ورود به Snape & Sketch موجود است، آسان ترین آنها فوری مهم پنجره های خانه + Shift + است. س او هست. خواهید کرد علاوه بر این می توانید همراه خود عنوان جستجو کنید کلیپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تصویر کشیدن این این سیستم را در نیمه خواستار نوار مسئولیت باز کنید.

نحوه استفاده اجتناب کرده اند این سیستم کلیپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تصویر کشیدن

مورد استفاده قرار گیرد اجتناب کرده اند Snap را انتخاب کنید و انتخاب کنید Sketch پس اجتناب کرده اند باز شدن این سیستم همراه خود پنجره بزرگی برخورد با می شوید کدام ممکن است در آن باید New را بزنید به همان اندازه اسکرین شات بگیرید. همراه خود فشار بر روی New، می توانید اجتناب کرده اند حالت دلخواه شخصی برای تکل اسکرین شات اجتناب کرده اند صفحه بیشترین استفاده را ببرید. علاوه بر این می توانید همراه خود تأخیر ۳ به همان اندازه ۱۰ همراه خود تأخیر اجتناب کرده اند روزی کدام ممکن است روی صفحه ضربه می زنید اسکرین شات بگیرید.

دکمه چاپ صفحه

دکمه چاپ صفحه (چاپ واحد نمایش بصری) روی صفحه مهم یکی اجتناب کرده اند کلیدهایی است کدام ممکن است بالقوه است در کل تخصص کاربری شخصی به اجرای آن در نظر گرفته شده نکرده باشید. این مهم نامیده تبدیل می شودچاپ واحد نمایش بصری“هر دو”چاپ صفحه Sysrqبالای مهم بردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید درج کنید منصفانه گردنبند. همراه خود فشردن این مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید باز کردن این سیستم Paint (قیمتروی صفحه فشار راست کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسیر را فشار دهید هر دو می توانید اجتناب کرده اند کلیدهای میانبر + مدیریت بیشترین استفاده را ببرید پنجم برای امتحان کردن این بیشترین استفاده را ببرید.

تکل اسکرین شات اجتناب کرده اند صفحه همراه خود استفاده اجتناب کرده اند مهم Print Screen احتمالا آسان ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوری ترین راه برای تکل اسکرین شات اجتناب کرده اند صفحه است کدام ممکن است مشتریان می توانند اجتناب کرده اند آن استفاده کنند. اجتناب کرده اند فرآیند های تولید دیگری برای تکل اسکرین شات می توان در این سیستم های جانبی (معادل اسکرین شات) استفاده کرد. لایچوت استناد.

اسکرین شات؛ اصل استفاده شده در ویندوز

تکل اسکرین شات در کامپیوتر بالقوه است برای برخی اجتناب کرده اند مشتریان تازه وارد هر دو افرادی که به این عملکرد خواستن ندارند ناآشنا باشد. با این حال در این متن دیدیم کدام ممکن است استفاده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرآیند های مختلفی برای اسکرین شات تکل در ویندوز موجود است. راه هایی کدام ممکن است مشتریان می توانند دانش صفحه شخصی را با بیرون خواستن به احساسی افزار پیچیده به صورت تصویر ذخیره کنند. یکی اجتناب کرده اند این مد ها استفاده اجتناب کرده اند این سیستم است ابزار پایین تر ملاحظه داشته باشید کدام ممکن است روتین در ویندوز نصب تبدیل می شود.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/