رمز را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلید توقف پیر شدن در سنجاب ها


سنجاب

تهران (پانا) – محققان آمریکایی همراه خود تجزیه و تحلیل گونه‌ای اجتناب کرده اند سنجاب‌ها دریافته‌اند کدام ممکن است این جانوران می‌توانند در زمان خواب زمستانی الگو پیر شدن را متوقف کنند.

تیمی اجتناب کرده اند زیست شناسان دانشکده کالیفرنیا، l. a. (UCLA) مارموت های معده زرد را بررسی کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریافتند کدام ممکن است این سنجاب های غول پیکر می توانند هفت به همان اندازه هشت ماه در لانه های زیرزمینی شخصی به خواب زمستانی بپردازند. برای .

این بررسی کدام ممکن است برای اولین بار به تجزیه و تحلیل الگو پیر شدن در بین گورکان می پردازد، نماد می دهد کدام ممکن است پدیده ضد پیر شدن اجتناب کرده اند روزی آغاز تبدیل می شود کدام ممکن است حیوانات به سن ۲ سالگی یعنی بلوغ جنسی شخصی می رسند.

محققان الگوی‌های خون گورکن را کدام ممکن است طی چندین تابستان مخلوط‌آوری شده بود، در حالی کدام ممکن است حیوانات در خشکی سرزنده بودند، تجزیه و تحلیل کردند به همان اندازه مانکن‌های آماری را بهبود دهند کدام ممکن است به آن است‌ها اجازه می‌دهد به همان اندازه آنچه را کدام ممکن است در خواب زمستانی رخ داده است است، تعیین مقدار کنند. آنها پیر شدن آلی گورکان را بر ایده تنظیمات اپی ژنتیکی تعیین مقدار کردند.

گابریلا پینیو، محقق ارشد این تعهد اظهار داشت: “تحقیقات ما نماد می دهد کدام ممکن است پیر شدن اپی ژنتیک اساساً در کل خواب زمستانی متوقف تبدیل می شود.” ما دریافتیم کدام ممکن است اندازه عمر اپی ژنتیک گورکن در کل فصل سرزنده افزایش می‌یابد با این حال در کل خواب زمستانی متوقف می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در فصل سرزنده بعدی به افزایش یکپارچه می‌دهد.

به مشاوره محققان، این تکنیک به دلیل اینکه چرا مارموت معده زرد متداولاندازه عمر بیشتری نسبت به وزن بدنش دارد {کمک می کند}.

خواب زمستانی خوب تنوع تکاملی است کدام ممکن است به حیوانات اجازه می دهد در اطراف های فصلی سخت کدام ممکن است در آن وعده های غذایی کمیاب است را انتخاب کنید و انتخاب کنید دما فوق العاده زیرین است، خشمگین بمانند. خواب زمستانی {در میان} پستانداران کودک نوپا یادآور گورکن غیرمعمول نیست.

گورکن به طور متناوب بین فاصله‌های خوب هر دو ۲ هفته‌ای سرکوب متابولیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاصله‌های مختصر‌تر افزایش متابولیک، کدام ممکن است معمولاً کمتر اجتناب کرده اند خوب روز اندازه می‌کشد، می‌خوابد. دانیل بلومشتاین، درک زیست‌شناسی تکاملی در دانشکده کالیفرنیا، لس‌آنجلس، می‌گوید: در کل سرکوب متابولیک، تنفس حیوانات تنبل می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید دمای هیکل آنها به‌طور چشمگیری کاهش می‌یابد. به شبیه به ابعاد کدام ممکن است بافت سرما می کنند.

علاوه بر این این، مقدار به سختی قدرت بلعیدن می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزانه حدود خوب گرم چربی می سوزانند. بنیو اظهار داشت: «این موضوع برای حیوانی همراه خود وزن ۵۰۰۰ به همان اندازه ۶۰۰۰ گرم بدون در نظر گرفتن. این به آنها اجازه می دهد در قدرت صرفه جویی کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای مدت زمان بسیار طولانی با بیرون وعده های غذایی اقامت کنند.

گورکن ها در کل تابستان غذای زیادی می خورند را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزن شخصی را ۲ برابر می کنند به همان اندازه چربی کافی {برای زنده ماندن} در خواب زمستانی بعدی داشته باشند.

به مشاوره محققان، همه این شرایط مرتبط همراه خود خواب، اجتناب کرده اند جمله کاهش بلعیدن وعده های غذایی، دمای زیرین هیکل را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش متابولیسم، مانع اجتناب کرده اند الگو پیر شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش اندازه عمر می شوند. آنها معتقدند کدام ممکن است پیر شدن تاخیری احتمالاً در سایر پستانداران در خواب زمستانی رخ می دهد از تنظیمات مولکولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیزیولوژیکی درست مثل هستند.

بنهی اظهار داشت: “این بررسی نماد می دهد کدام ممکن است فرآیندهای آلی حاوی در خواب زمستانی، بر ایده وزن هیکل، موقعیت مهمی در کل عمر تمدید شده تر اجتناب کرده اند حد پیش بینی ایفا می تنبل.”

بلومستاین اظهار داشت: «این واقعیت کدام ممکن است ما می‌توانیم کاهش پیر شدن را هنگام خواب زمستانی در شخصیت پیش آگهی دهیم نشان می دهد که تأثیر خواب زمستانی بر تنبل کردن الگو پیر شدن فوق العاده مقاوم است.

محققان می گویند کدام ممکن است القای خواب زمستانی در انسان هر دو سلول های انسانی بالقوه است مزایای زیست پزشکی داشته باشد. شناخته شده به عنوان مثال، برای نگهداری اعضای هیکل برای پیوند هر دو شناخته شده به عنوان بخشی اجتناب کرده اند ماموریت های فضایی تمدید شده مدت.

{در این} بررسی، بنیو را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکارانش ۷۳ مارموت معده زرد ماده را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند، هر ۲ هفته خوب بار اجتناب کرده اند آنها الگوی خون مخلوط آوری کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها را به طور مشترک تجزیه و تحلیل کردند. سن تقویمی مارموت ها بر ایده تاریخی کدام ممکن است نوزادان برای اولین بار اجتناب کرده اند لانه سطح آمدند محاسبه شد. محققان می گویند تصمیم گیری سن گورکن های نر سخت است از آنها بیشتر اوقات اجتناب کرده اند قلمرو ای به قلمرو تولید دیگری مهاجرت می کنند.

این بررسی در روزنامه Nature Ecology & Evolution چاپ شده شد.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/