ردیابی جمعیت های انسانی دوره پلیستوسن در شرق دشت ایران


ردیابی جمعیت های انسانی دوره پلیستوسن در شرق دشت ایران

تحقیق و شناسایی محوطه های پارینه سنگی کریدور شتران-پسکوه به منظور امکان انجام طرح های بلندمدت و بررسی ردیابی جمعیت های انسانی دوره پلیستوسن در شرق دشت ایران.

بر اساس گزارش ها لونی علی صدرائی کهنه فرود، رئیس مطالعات پارینه سنگی در کریدور شتران – پسکوه در ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ اظهار داشت: «شرق دشت ایران دارای محوطه‌های اکولوژیکی و اکولوژیکی فراوانی است.» محقق و باستان‌شناسی، بنابراین این بخش از فلات ایران را می توان یکی از مکان های پیشگام در زمینه تحقیقات پارینه سنگی دانست.

جمعیت انسانی Matarikiriki

این باستان شناس تصریح کرد: اما این مطالعات در چند دهه اخیر به فراموشی سپرده شده و در سال های اخیر مطالعات موردی انجام شده که چندان موثر نبوده است.

وی افزود: در این زمان برای اولین بار در سال ۱۳۹۹ فصل اول پژوهش پارینه سنگی با حمایت مالی مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و جامعه خراسان جنوبی با تایید باستان شناسی انجام شد. پتانسیل بالای این منطقه در زمینه تحقیقات پارینه سنگی را تایید کرده است.

رئیس گروه باستان شناسی تصریح کرد: از این رو مقرر شد برای انجام تحقیقات مفید در زمینه مطالعاتی و پیگیری جمعیت های انسانی دوره پلیستوسن در این قسمت از فلات ایران، برنامه ریزی های بلندمدتی انجام شود.

صدرائی کهنه فرود همچنین گفت: در وهله اول کاوش های پارینه سنگی که مسیر شتران-پسکوه را دنبال کرد و کاوش های پیش از تاریخ دشت فردوس اولین بود که امیدواریم همچنان ادامه داشته باشد تا بتوانیم عالی باشیم. در این زمینه نتیجه می دهد.»

یافتن شواهدی از پنج هزار سال تا دو هزار سال قبل از میلاد در مرودشت

انتهای پیام/

دغدغه های ایرانی ها چیست؟
اینجا دیدن