ردیابهای مغذی MICRO: تغذیه


اگرچه عوارض جانبی زیادی وجود دارد اما به نظر می رسد همه آنها کمبود ویتامین / مواد معدنی و غیره دارند. آیا آثار / برنامه ها / مراکز تغذیه خوبی وجود دارد؟

من قبلاً از nutritiondata.self.com استفاده می کردم اما به نظر می رسد که صاحب آن در حال حاضر علاقه ای به سایت ندارد و Flash Player مورد نیاز برای نمایش برخی از ارزشمندترین نمودارهایش در حال حاضر توسط Adobe پشتیبانی نمی شود. من به دنبال MyFitnessPal و اینجا بودم زیرا می خواستم مطمئن شوم که تغذیه کامل دارم و فقط کالری خود را کاهش نمی دهم.

دیدگاهتان را بنویسید