راه رفع های متنوع برای تغییر عکسها به PDF


چرا تصویر را به PDF تغییر کنیم؟

حتما در نظر گرفته شده کرده اید کدام ممکن است سعی کرده اید همراه خود دوربین گوشی شخصی اجتناب کرده اند روزنامه هر دو روزنامه عکس بگیرید. با این حال معمولا این عکسها همراه خود استاندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوانایی خوبی ضبط نمی شوند. می فهمید کدام ممکن است فایل های PDF فوق العاده ترجیح هستند از تقریباً در هر دستگاهی دیده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح هستند. استفاده اجتناب کرده اند فایل های PDF برای ذخیره عکسها در یک واحد فایل یکی اجتناب کرده اند بهتر از راه ها برای تفسیر آنهاست.

اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است در همه زمان ها تقاضای زیادی برای تغییر عکسها به PDF را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالعکس موجود است، در این متن قصد داریم همراه خود فرآیند ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه رفع های مختلف برای این تغییر مهم کدام ممکن است می خواست متنوع اجتناب کرده اند مشتریان است شناخته شده شویم.

فرآیند ۱; همراه خود کمک مکان های رایگان

ابتدا وارد یکی اجتناب کرده اند مکان های رایگان تغییر تصویر به پی دی اف (را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالعکس) شوید. ما آنلاین مکان ها را حاضر می دهیم jpg2pdf را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوزاد پی دی اف او هست. از رابط کاربری آسانی دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در انتها فایل خروجی همراه خود استاندارد بالایی حاضر می دهند.

شناخته شده به عنوان مثال، پس اجتناب کرده اند دریافت پذیرش در سیستم jpg2pdf روی دکمه آپلود فایل ها کلیک کردن کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام عکس های مشخص شده شخصی را همراه خود هم انواع کنید (بیشتر است {برای حفظ} انجمن مشخص شده، عکس ها را اجتناب کرده اند ۱ به همان اندازه … شماره گذاری کنید).

در مرحله بعد پس اجتناب کرده اند انواع را انتخاب کنید و انتخاب کنید آپلود عکس ها بر روی امکان ضربه بزنید مشترک کلیک کردن. سپس فایل PDF ممکن است کنار هم قرار دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید روتین دانلود تبدیل می شود. فقط محل قرارگیری مشخص شده را برای PDF شخصی انواع کنید به همان اندازه آن را دانلود کنید.

این آسان ترین راه برای تغییر عکسها به PDF به صورت تحت وب با بیرون هیچ دردسر اضافی است. در یکپارچه همراه خود فرآیند های تولید دیگری این تغییر شناخته شده می شوید.

فرآیند دوم؛ تغییر عکسها به PDF در گوشی های اندرویدی

برای تغییر عکسها به PDF این سیستم هایی در گوشی موجود است کدام ممکن است تغییر عکسها به PDF را برای شما ممکن است ساده می تنبل. خوب این سیستم به تماس گرفتن اسکنر دوربین اسنادی وجود دارند کدام ممکن است برای عکسبرداری استفاده می‌شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این می‌توانید اجتناب کرده اند آنها برای واضح‌تر کردن تصویری کدام ممکن است قبلاً اجتناب کرده اند خوب صفحه کاغذ هر دو سند گرفته‌اید، همراه خود افزایش هر دو کاهش رنگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید شفافیت بیشترین استفاده را ببرید. علاوه بر این ممکن است برای عجله عکسها ممکن است را به فرمت PDF تغییر تنبل.

عملکرد های این سیستم اسکنر دوربین

 1. همراه خود برای مشاوره آنلاین مکان این سیستم به اسناد اسکن شده زودتر ورود پیدا کنید
 2. محتوای متنی را به محیط های عکس اضافه کنید
 3. بررسی کردن اسناد
 4. خوب کپی ترمیم (پشتیبان) اجتناب کرده اند اسناد گزارش شده تهیه کنید
 5. افزایش استاندارد پست ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید عکسها
 6. خواستار پرسرعت بین فایل ها
 7. به اشتراک گذاری ساده فایل
 8. برای اسناد مهم رمز رفتن تصمیم گیری کنید
 9. سود فکس را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرینت

فرآیند سوم؛ تغییر تصویر به PDF در ویندوز ۱۰ (با بیرون احساسی افزار)

این راه خواستن به احساسی افزار خاصی ندارد. برای امتحان کردن این، تصویر مشخص شده را باز کرده، روی تصویر مربوطه کلیک کردن راست کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکان Options را انواع کنید باز کن او انواع می تنبل. روی دکمه سه سطح کلیک کردن کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع کنید تجهیزات چاپ (چاپ) را انواع کنید. می توانید دکمه ها را متفاوت کنید Ctrl + P. بیشترین استفاده را ببرید.

سپس ممکن است خوب انواع دارید Microsoft Print به PDF چاپگر مشخص شده را انواع کنید. {این اجازه می دهد} به همان اندازه تصویر غیر از آن چاپ شود PDF تغییر شدن.

{فراموش نکنید} کدام ممکن است چاپ افقی هر دو عمودی است (دیدگاه شکوه شناختی هر دو رنگ آمیزی) حتما انواع کنید.

سپس همراه خود انواع امکان تجهیزات چاپ پنجره خروجی چاپ را ذخیره کنید باز تبدیل می شود. در مرحله بعد، همراه خود انواع عنوان فایل را انتخاب کنید و انتخاب کنید محل ذخیره آن، ضربه بزنید محافظت می تنبل برای تحمیل فایل PDF مشخص شده شخصی در محل خاص شده کلیک کردن کنید.

فرآیند چهارم؛ تغییر عکسها به PDF در آیفون

اجتناب کرده اند عملکرد های جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید منحصر به شخص در مدل های جدید این تکنیک مسئله iOSممکن است می توانید آیتم های مختلف را به فایل های PDF تغییر کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این می توانید عکس های شخصی را به فایل های PDF در iPhone هر دو iPad شخصی تغییر کنید. برای این کار کافی است ابتدا تقاضا بدهید عکسها تصویر مشخص شده شخصی را باز کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع کنید. سپس امکان مشارکت کردن سپس امکان چاپ را انواع کنید.

اکنون تنها کاری کدام ممکن است باید انجام دهید اینجا است کدام ممکن است عکس را انواع را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح کنید، ۲ انگشت شخصی را روی عکس در نیمه چاپ حفظ کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را باز کنید به همان اندازه کادر از محسوس مشخص شده شخصی را بدست آورید. خوب محصول او هست. پس اجتناب کرده اند انجام این سطوح، فایل ممکن است کنار هم قرار دادن کشتی به صورت PDF است. می توانید این عکس را در iCloud ذخیره کنید به همان اندازه در هر روزی اجتناب کرده اند هر تجهیزات شخصی به آن است ورود داشته باشید.

هدف اجتناب کرده اند تغییر عکسها به PDF

 • مجموعه ای انصافاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود عمیق اجتناب کرده اند عکس های مشخص شده شخصی بسازید
 • ابعاد داده ها، محتوای متنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عکسها را در قالب PDF کاهش دهید
 • محتوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید عکسها توسط شخص اصلاح نمی شود
 • نمودارها، نمودارها را انتخاب کنید و انتخاب کنید عکسها اسکن شده را به همین ترتیب مشخص شده نویسنده حاضر دهید
 • انواع زیادی فایل تصویری را برای دانلود هر دو تفسیر به حداقل یک فایل PDF تغییر کنید

نتایجی کدام ممکن است اظهار شده

اگر نیاز دارید عکسها شخصی را به PDF تغییر کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید باقی مانده است آن را نگاهی به نکرده اید، اصلاً درگیر نباشید. در این متن سعی کردیم همراه خود برای درمان طیف گسترده ای از تجهیزات های تلفن در کنار (اندروید، اجتناب کرده اند آسان ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده شده ترین فرآیند ها استفاده کنیم. iOS) را انتخاب کنید و انتخاب کنید کامپیوتر این تغییر پرکاربرد را ارائه می دهیم آموزش می دهد.

علاوه بر این عنوان آنلاین مکان ها، اپلیکیشن ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیستم مسئله هایی کدام ممکن است در این متن می شناسید صرفا جهت آموزش داده شود خواننده بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نویسنده هیچ هدف تبلیغاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجاری ندارد.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/