راهکارهایی برای مدیریت استرس در کودکان


کودکان

تهران (پانا) – مدت‌هاست کدام ممکن است اطلاعات نبرد، مبارزه، بیماری را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرانی سرخط رسانه‌هاست را انتخاب کنید و انتخاب کنید احساساتی یادآور غم، ترس، نگرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اضطراب را در اشخاص حقیقی عمق داده است. {در این} میان، کودکان بیش اجتناب کرده اند آنچه به تذکر می‌رسد خرس فشار هستند. همراه خود به کارگیری این راهکارها به اوقات فراغت فرزندانتان {کمک کنید}.

به گزارش همشهری اینترنت، وقتی نبرد هر دو مبارزه به سرفصل خبرها تغییر می‌شود، در واقع بیشتر اوقات به این تعیین کنید است، احساساتی یادآور ترس، غم، نگرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اضطراب در اشخاص حقیقی تحمیل می‌شود. کودکان هم کدام ممکن است در همه زمان ها به پیرمردها شخصی ظاهر شد می‌کنند به همان اندازه بافت ایمنی شخصی را محافظت کنند، متوجه این احساسات می‌شوند. اگر درگیر سلامت روحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بافت ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوقات فراغت در فرزند شخصی هستید، در همین جا نکاتی را با توجه به حمایت اجتناب کرده اند کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت اوقات فراغت آنها مطرح می‌کنیم:

۱- متوجه شوید کدام ممکن است آنها چه می‌دانند را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه احساسی دارند

زمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکانی را انواع کنید کدام ممکن است بتوانید راجع به این موضوعات صحبت کنید؛ به کودکتان بافت راحتی در بحث کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزادی خاص بدهید؛ مثلا در کل مصرف کردن وعده های غذایی. در گذشته اجتناب کرده اند خواب با توجه به چنین موضوعاتی صحبت نکنید.

عالی سطح آغاز خوشایند اینجا است کدام ممکن است اجتناب کرده اند فرزندتان بپرسید کدام ممکن است چه می‌داند را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه احساسی دارد. احتمالاً می رود کودک ممکن است اطلاعاتی داشته باشد با این حال کنجکاوی‌ای به صحبت با توجه به آن نداشته باشند؛ برخی تولید دیگری قابل دستیابی است در سکوت درگیر باشند. با توجه به کودک‌های کوچکتر، به تصویر کشیدن کشیدن، داستان مطالعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارهایی اجتناب کرده اند این قبیل برای باز کردن سر صحبت بیشتر است.

کودک‌ها می‌توانند اطلاعات را اجتناب کرده اند طرق مختلف اکتسابی کنند، به همین دلیل حیاتی است کدام ممکن است آنچه را می‌بینند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌شنوند تجزیه و تحلیل کنید. این فرصتی است برای ضمانت دادن به آنها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصحیح هرگونه دانش نادرستی کدام ممکن است قابل دستیابی است به صورت اینترنت، در تلویزیون، در دانشگاه هر دو در گپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت‌های دلپذیر شنیده باشند.

عالی جریان مداوم اجتناب کرده اند عکسها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تیترهای آزار دهنده می‌تواند باعث شود بافت کنیم کدام ممکن است این فاجعه در احاطه ما رخ داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیلی نزدیک است. کودکان کوچکتر قابل دستیابی است بین عکسها روی صفحه را انتخاب کنید و انتخاب کنید واقعیت خصوصی شخصی برتری قائل نشوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل دستیابی است ادراک داشته باشند کدام ممکن است کشف نشده خطر بلافاصله قرار دارند، حتی وقتی کیلومترها اجتناب کرده اند نبرد در اطراف باشند. کودک‌های غول پیکر‌تر قابل دستیابی است چیزهای درگیر‌کننده‌ای را در رسانه‌های اجتماعی دیده باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند چگونگی تحریک کردن موارد بترسند.

کودک‌ها سیگنال‌های عاطفی شخصی را اجتناب کرده اند بزرگسالان می‌گیرند، به همین دلیل هیچ ترسی را بیش اجتناب کرده اند حد همراه خود کودک شخصی {در میان} نگذارید.

مهم اینجا است کدام ممکن است اولویت‌های آنها را کودک آرم ندهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید نادیده نگیرید. اگر سؤالی پرسیدند کدام ممکن است قابل دستیابی است به تذکر ممکن است زیاده‌روی باشد، یادآور «خواه یا نه {همه ما} حدس و گمان به بمیریم؟»، به آنها ضمانت دهید کدام ممکن است این اتفاق نمی‌افتد، سپس آنچه را شنیده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگیزه اولویت آنها فکر می کنند آن اتفاق را بپرسید.

حتما احساسات آنها را تصدیق کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آنها ضمانت دهید کدام ممکن است هر آنچه بافت می‌کنند خالص است. همراه خود ملاحظه مناسب به حرف‌هایشان گوش کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آنها یادآوری کنید کدام ممکن است هر بار کدام ممکن است بخواهند می‌توانند همراه خود ممکن است هر دو بزرگ شده مورد اعتقاد عکس صحبت کنند.

۲. دانش کودک‌ها را آرام را انتخاب کنید و انتخاب کنید کت و شلوار همراه خود سن حفظ کنید

کودکان حق دارند بدانند در دنیا چه می‌گذرد، با این حال بزرگسالان نیز پاسخگویی دارند کدام ممکن است آنها را اجتناب کرده اند ناراحتی در امان نگه دارند. ممکن است بیشتر اجتناب کرده اند هر کسی فرزندانتان را می‌شناسید. اجتناب کرده اند زبان صحیح آنها بیشترین استفاده را ببرید، پاسخ‌های آنها را تماشا کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به درجه اضطراب آنها ظریف باشید.

حتی وقتی خودتان نسبت به حوادثی کدام ممکن است در جاری رخ دادن است بافت غم هر دو اولویت داشته باشید، خالص است. با این حال {به خاطر داشته باشید} کدام ممکن است کودک‌ها سیگنال‌های عاطفی شخصی را اجتناب کرده اند بزرگسالان می‌گیرند، به همین دلیل هیچ ترسی را بیش اجتناب کرده اند حد همراه خود کودک شخصی {در میان} نگذارید. آرام صحبت کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراقب زبان هیکل شخصی، یادآور حالات چهره، باشید.

به خاطر داشته باشید کدام ممکن است اشکالی ندارد اگر برای هر سؤالی پاسخ نداشته باشید. می‌توانید اطلاع دهید کدام ممکن است باید پاسخ آن را جستجو کنید. با توجه به فرزندان بالاتر می‌توانید همراه خود هم سرچ کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در همین جاری هم استفاده اجتناب کرده اند موقعیت یابی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانش اصلی را به آنها یاد دهید. دلیل دهید کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند دانش اینترنت از واقعی نیستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید یافتن دارایی ها قابل اعتقاد حیاتی است.

۳. حس همدردی را پرورش دهید

نبرد بیشتر اوقات می‌تواند بی انصافی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبعیض را به در کنار داشته باشد، چه علیه عالی قوم باشید چه عالی ملت. وقتی همراه خود فرزندان شخصی صحبت می‌کنید، اجتناب کرده اند برچسب‌هایی یادآور «اشخاص حقیقی ناسالم» دوری کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به عنوان جایگزین اجتناب کرده اند آن شناخته شده به عنوان فرصتی {برای تقویت} حس همدردی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترحم بیشترین استفاده را ببرید، مثلا با توجه به خانوار‌هایی کدام ممکن است مجبور به توقف خانه‌های شخصی هستند همراه خود مهربانی اظهار داشت‌وگو کنید.

حتی وقتی نبرد در یک واحد ملت در اطراف در حال وقوع است، ممکن است معضلاتی به در کنار بیاورد. تجزیه و تحلیل کنید کدام ممکن است فرزندانتان قلدری را تخصص نکرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو در آن مشارکت نداشته باشند. اگر در دانشگاه به آنها توهین شده هر دو مورد آزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک قرار گرفته اند، آنها را الهام بخش کنید به همان اندازه ارائه می دهیم هر دو بلوغ کدام ممکن است به آنها اعتقاد دارند، بگویند.

به فرزندان شخصی یادآوری کنید کدام ممکن است همه نیاز به ایمنی در دانشگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه هستند. قلدری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبعیض در همه زمان ها خطا است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر کدام باید سهم شخصی را در افزایش مهربانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اجتناب کرده اند یکدیگر انجام دهیم.

۴. روی خدمت به کانون اصلی کنید

برای جوانان حیاتی است کدام ممکن است بدانند مردمان همراه خود اعمال شجاعانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهربانی {به یکدیگر} کمک می‌کنند. داستان‌های سازنده را پیدا کنید، یادآور گروه‌های داوطلب کمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش‌های خیریه؛ بافت انجام کاری برای کمک، هر چقدر هم کدام ممکن است کودک باشد، بیشتر اوقات می‌تواند اوقات فراغت زیادی به ارمغان بیاورد. ببینید خواه یا نه فرزندتان غیر مستقیم است در انجام اقدامات داوطلبانه نمایندگی تنبل هر دو خیر. شاید آنها بتوانند به تصویر کشیدن بکشند هر دو شعری برای صلح بنویسند، هر دو شاید ممکن است بتوانید در مخلوط‌آوری کمک پولی مشارکت کنید.

۵. به اظهار داشت‌وگویتان دقت کنید

مثبت شوید کدام ممکن است اظهار داشت‌وگوی ممکن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرزندتان در حالت ناراحتی بالا نگیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید او را همراه خود بدبختی رها نمی‌کنید. درجه اضطراب آنها را همراه خود تماشای زبان هیکل آنها تعیین مقدار کنید. دقت کنید کدام ممکن است خواه یا نه آنها اجتناب کرده اند لحن همان قدیمی شخصی استفاده می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنفس آرامی دارند؟ به آنها یادآوری کنید کدام ممکن است برایتان مهمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر بار کدام ممکن است بافت اولویت می‌کنند حاضرید گوش دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت کنید.

۶. اجتناب کرده اند ملاحظه کردن به کودک غافل نشوید

چون آن است اطلاعات نبرد یکپارچه دارد، باید به تجزیه و تحلیل وضعیت فرزندتان یکپارچه دهید به همان اندازه ببینید وضعیت او چگونه است. چه احساسی دارد؟ خواه یا نه آنها سؤال هر دو عامل جدیدی دارند کدام ممکن است مایلند با توجه به آنها همراه خود ممکن است صحبت کنند؟ اگر کودک ممکن است درگیر هر دو مضطرب به تذکر می‌رسد، چه اتفاقی در جاری رخ دادن است، مراقب هرگونه اصلاح در نحوه رفتار هر دو بافت او باشید، یادآور شکم درد، عوارض، کابوس هر دو مشکلات خواب.

کودکان پاسخ‌های متفاوتی به رویدادهای مخالف دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی اجتناب کرده اند سیگنال‌های ناراحتی قابل دستیابی است چندان بدیهی نباشند. کودکان کوچکتر قابل دستیابی است تا حد زیادی اجتناب کرده اند حد همان قدیمی ارائه می دهیم بچسبند؛ جوانان قابل دستیابی است ناراحتی هر دو عصبانیت از حداکثر بروز دهند. متنوع اجتناب کرده اند این پاسخ‌ها ساده برای مدت کوتاهی دوام می‌آورند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخ‌های خالص به رویدادهای استرس‌زا هستند. اگر این پاسخ ها برای مدت زمان بسیار طولانی یکپارچه داشته باشد، قابل دستیابی است کودک ممکن است به حمایت متخصص خواستن داشته باشد.

ممکن است می‌توانید باهم تنفس شکمی انجام دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به کاهش استرس {کمک کنید}:

۵ نفس عمیق بکشید یه این تعیین کنید کدام ممکن است برای ۵ ثانیه نفس را اجتناب کرده اند طریق سوراخ بینی به موجود در بکشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵ ثانیه اجتناب کرده اند دهان خارج کنید. در کل این تنفس معده ممکن است غول پیکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودک می‌شود.

۷. سیل اطلاعات را محدود کنید

کنترل کنید کدام ممکن است فرزندانتان چقدر کشف نشده اطلاعات قرار دارند، کودکان کوچکتر را اجتناب کرده اند دیدن صحنه‌های آزار دهنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سخت در اطراف کنید. همراه خود کودک‌های بالاتر، با توجه به اینکه چقدر زمان صرف اطلاعات می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به چه دارایی ها خبری اعتقاد دارند صحبت کنید. به همان اندازه حد امکان حواس‌پرتی‌های مثبتی یادآور تفریحی کردن هر دو پیاده‌روی همراه خود هم تحمیل کنید. در گذشته اجتناب کرده اند خواب برای کودک‌های کوچکتر قصه‌های آرام را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاد بیاموزید.

۸. مراقب خودت باش

باید شما در مدیریت استرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اضطراب شخصی سودآور باشید، می‌توانید بیشتر به فرزندانتان {کمک کنید}. کودکان پاسخ ممکن است به اطلاعات را متوجه خواهند شد، به همین دلیل به آنها کمک می‌تنبل به همان اندازه بدانند ممکن است آرام هستید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوضاع را خرس مدیریت دارید.

اگر بافت اضطراب هر دو ناراحتی می‌کنید، {برای خود وقت بگذارید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود سایر {اعضای خانواده}، دوستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص حقیقی مورد اعتقاد تصمیم بگیرید. در مقابل اینکه دائما اینترنت باشید، زمان‌های مشخصی را در کل روز برای مشاهده اطلاعات خاص کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه جایی کدام ممکن است می‌توانید، برای انجام کارهایی کدام ممکن است ارائه می دهیم کمک می‌تنبل اوقات فراغت داشته باشید، وقت بگذارید.