رادیو سلامت مدل ورزشی را به نوک می رساند


چهارشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ – ۱۴:۴۵

رادیو ایمنی

تهران (پانا) – دومین این سیستم تنفس پنجشنبه ۲۵ فروردین ماه به ورزش جسمی در ماه مبارک رمضان اختصاص دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند رادیو سلامت منتشر شده تبدیل می شود.

به گزارش روابط نهایی رادیو سلامت، شهرام زین العابدینی سرپرست گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت {در این} خصوص دلیل داد: دومین این سیستم تنفس پنجشنبه ۲۵ فروردین ماه به موضوع مدل دقیق ورزش جسمی می پردازد. در کل ماه رمضان . دکتر پاراتی، متخصص پزشکی ورزشی {در این} باره صحبت می تدریجی. این این سیستم همراه خود هدف اصلاح سبک اقامت، پیشگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با اجتناب کرده اند طریق اقدامات ورزشی ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید منتشر شده شد.
را انتخاب کنید و انتخاب کنید با این حال این سیستم تنفس دوم به تهیه کنندگی محسن کریمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گویندگی امین ضیایی همراه خود موضوعات مختلفی اجتناب کرده اند جمله آیتم «لطفا» لحظاتی روانشناسی ورزشی را در بر خواهد گرفت. این آیتم انگیزه ای برای شنوندگان به بازی {برای حفظ} بهزیستی شخصی پیشنهادات. م componentلفه ورزشی بومی برای ورزشی های مرتبط همراه خود ورزش جسمی است. کانون اصلی بی نظیر این سیستم اسناد ورزشی است کدام ممکن است به سوالات شنوندگان پاسخ می دهند.
امیرحسین عابدی یکتا، امیرحسین براتی، مهرشاد پورت سعید اصفهانی، محمد حسیبی، شهرزاد خسروی، عزیزا فرزین مهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مریم ابوالحسنی اجتناب کرده اند مشاوران این سیستم هستند.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/