رادیو سلامت همراه خود این سیستم ای جدید میزبان ماه مبارک رمضان بود


سه شنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۱ – ۱۶:۱۸

رادیو ایمنی

تهران (پانا) – ویژه این سیستم قصه های آسمانی در ماه مبارک رمضان هر عصر ساعت ۲۱:۱۰ به تهیه کنندگی نازیلا نظمی اجتناب کرده اند رادیو سلامت چاپ شده تبدیل می شود.

به گزارش روابط نهایی رادیو سلامت، نازلا نظمی تهیه کننده ویژه این سیستم قصه های آسمانی دلیل داد: این این سیستم به نویسندگی لیلا میرکیانی به رویداد ماه مبارک رمضان هر عصر ساعت ۲۱:۱۰ اجتناب کرده اند رادیو سلامت چاپ شده تبدیل می شود. فرشتا مبتلا گوینده را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوینده این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مریم باقری، رضا شجاعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیا گرجی بازیگران این این سیستم هستند کدام ممکن است به صورت نمایشی چاپ شده تبدیل می شود. این این سیستم توسط گروه خانوار رادیو سلامت ساخت تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهفام بارتو صدابرداری آن را بر عهده دارد.
وی یکپارچه داد: {در این} این سیستم به امتیازات اخلاقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهداشتی در قالب قصه های شیرین در ماه رمضان می پردازیم. این این سیستم کدام ممکن است ویژه کودکان چاپ شده تبدیل می شود، به موضوعاتی مربوط به کودک را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزه، کمک به {اعضای خانواده} در ماه مبارک رمضان، نمایندگی در جشن ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آداب را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید … علاوه بر این این موضوعات، به موضوع آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش نیز می پردازد. صنوبر.
این محصول همراه خود ردیابی به فضای این سیستم در قالب این سیستم چاپ شده تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر عصر خوب بازدید کننده تلفنی داریم کدام ممکن است همراه خود کودک ها تصمیم خواهد گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مختصراً با توجه به ماه رمضان اجتناب کرده اند آنها می پرسد کدام ممکن است چگونه به خانوار کمک می کنند به همان اندازه آن را بر هم بزنند؟ روزه در جاری حاضر اولین روزه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکانی کدام ممکن است مربوط به پرندگان روزه می گیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آداب را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسوم ماه مبارک رمضان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور آنها در امکانات مذهبی مربوط به مساجد، امامزاده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید… سعی کردیم این سیستم را برای جوانان شنیدنی کنیم.
نظم در {پاسخ به} این پرس و جو چگونه همراه خود کودکان ارتباط برقرار می کنید؟ وی اظهار داشت: کفگیرها فرزندان می توانند به شماره ۳۰۰۰۰۱۰۲ پیامک کشتی کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما به نوبت همراه خود فرزندان در ارتباط خواهیم بود. علاوه بر این می توانند اجتناب کرده اند طریق صفحه اپلیکیشن در وب های دیجیتال همراه خود ما تصمیم بگیرند. ما علاوه بر این سعی می کنیم در عصر های شکرگزاری همراه خود کودک های بهزیستی تصمیم بگیریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود آنها صحبت کنیم. در واقع ما با توجه به مراقبت اجتناب کرده اند کودکان صحبت نمی کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید می خواهیم آنها را در این سیستم قرار دهیم. در مجموع تمامی ایده ها این این سیستم در قالب قصه گویی برای جوانان خاص تبدیل می شود.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/