دیه جراحی زیبایی چگونه محاسبه می‌شود؟


دیه

تهران (پانا) – برای تعیین میزان دیه زیبایی صورت در سال ۱۴۰۱، ابتدا باید، دیه اصلی محاسبه شود.

به گزارش میزان، برای تعیین میزان دیه زیبایی صورت در سال ۱۴۰۱، ابتدا باید، دیه اصلی، مشخص شده و سپس اگر، آثار آسیب‌ها، پس از بهبود باقی بود، در مورد موضحه، یک هشتادم و در مورد سایر آسیب‌ها، ۱ درصد دیه کامل، علاوه بر دیه اصلی تعیین گردد. اگر دیه آسیب وارده، در قانون تعیین نشده باشد، زیبایی صورت، با نظر قاضی، تعیین خواهد شد.

مسلما، زیبایی صورت برای هر فرد، مسئله مهمی است و به همین دلیل، هنگامی که زیبایی صورت یا چهره فرد دچار نقص می‌شود، مشکلات عدیده‌ای برای وی ایجاد می‌کند؛ اعم از اینکه، ممکن است مخارج زیادی به وی تحمیل شود تا نقص زیبایی صورت خود را برطرف کند؛ علاوه بر این، در صورت شدید بودن آسیب، ممکن است، مشکلات روحی و روانی نیز برای فرد ایجاد شود که همه این موارد، لزوم جبران خسارت در مورد نقص زیبایی صورت دیگری را اجتناب ناپذیر می‌‌کند.

البته، اینگونه نیست که دیه زیبایی صورت، با دیه آسیب اصلی وارده به صورت که منجر به نقص در زیبایی شده، یکی محسوب شوند.

انواع مختلف دیه زیبایی صورت

بر اساس ماده ۴۴۸ قانون مجازات اسلامی؛ «دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس، به سبب جنایت غیر عمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد مقرر شده است»؛ بنابراین، در صورتی که جرم عمدی، علیه دیگری ارتکاب یافته باشد، ولی به جهتی، مثل گذشت شاکی، متهم قصاص نشود، یا در جرایم غیر عمدی، باید دیه پرداخت گردد.

دیه، انواع و اقسام مختلفی دارد و با ملاحظه قانون مجازات اسلامی، می‌توان انواع و اقسام دیه را ملاحظه نمود که علی القاعده، بیشترین مبلغ دیه، به دیه نفس یا دیه انسان کامل تعلق می‌گیرد؛ اما سایر آسیب‌هایی که به اعضای بدن افراد وارد می‌شود نیز دیه خاص خود را دارد؛ مثل دیه چشم، دیه گردن، دیه دندان و … که در مقاله دیه اعضای بدن، این موضوع بررسی شده است.

یکی دیگر از مواردی که به موجب آن، ممکن است به فردی دیه تعلق بگیرد، حالتی است که فردی، بر اساس آسیب‌های وارد شده به صورتش، زیبایی اش را از دست بدهد و از آن جهت که بر اساس شرع مقدس اسلام و قانون مجازات اسلامی، تمامی آسیب‌ها و خساراتی که به افراد وارد می‌شود، قابل جبران است، دیه زیبایی صورت نیز قابل مطالبه از شخص آسیب‌زننده خواهد بود.

در واقع، دیه زیبایی صورت، به این معنا است که جراحات و خراشیدگی‌ها و کبودی‌ها و یا خونریزی‌های ناشی از آسیب وارده و یا بخیه‌های انجام شده در صورت، سبب شود که فردی، زیبایی چهره خود را از دست بدهد و پس از بهبود آسیب‌های وارده، دیگر مثل سابق، صورت وی حالت طبیعی و عادی خود را نداشته باشد؛ مانند دیه پارگی پلک.

اما سوال مهمی که در خصوص دیه زیبایی صورت در سال ۱۴۰۱ مطرح می‌شود، آن است که انواع دیه زیبایی صورت کدامند و به عبارت دیگر، در چه مواردی، برای آسیب رسیدن به زیبایی صورت، شخص، استحقاق دریافت دیه را خواهد داشت؟ پاسخ به این سوال، مستلزم آن است که ماده ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی، در خصوص انواع جراحات سر و صورت و دیه آن‌ها مد نظر قرار گیرد.

الف- حارصه: دیه حارصه، یعنی، پوست خراشیده شود، اما این خراشیده شدن، به صورتی باشد که خونی از آن، جاری نشود.

ب- دامیه: به جراحتی گفته می‌شود که کمی وارد گوشت شود و سبب ایجاد جریان کم یا زیاد خون گردد.

پ- متلاحمه: بریدگی عمیق گوشت، به واسطه جراحت وارده می‌باشد، اما این جراحت، به پوست نازک روی استخوان نمی‌رسد.

ت- سمحاق: جراحتی عمیق بوده که بر خلاف متلاحمه، به پوست نازک روی استخوان نیز می‌رسد.

ث- موضحه: جراحتی است که سبب آشکار شدن استخوان شده و پوست نازک آن را نیز کنار زند.

ج- هاشمه: آسیبی می‌باشد که استخوان را می‌شکند، حتی اگر جراحتی به همراه این شکستگی ایجاد نگردد.

چ- مُنَقَّله: جراحت و آسیبی است که صرفا با جابجایی استخوان درمان شود.

ح- مامومه: جراحتی بسیار عمیق می‌باشد و عمق آن، به حدی است که سبب رسیدن به کیسه مغز می‌شود.
خ- دامغه: جراحتی است که نه تنها به کیسه مغز برسد که آن را پاره نیز بکند؛ بنابراین، انواع دیه صورت را می‌توان، بر اساس این ماده، شناسایی نمود که معمولا، انواع دیه آسیب به زیبایی صورت، شامل دیه حارصه (خراش)، دیه دامیه (جراحت وارد در گوشت)، متلاحمه (بریدگی گوشت)، سمحاق (ورود جراحت به سطح پوست استخوان) یا موضحه (آشکار شدن استخوان) می‌شود. دیه هاشمه و مُنقله، کمتر در مورد دیه زیبایی صورت مطرح هستند و مامومه و دامغه نیز در رابطه با آسیب به سر می‌باشند، نه صورت؛ لذا، اگر جراحات وارد شده به صورت، هر یک از انواع و اشکال ذکر شده در این ماده را داشته باشد، شخص آسیب دیده می‌تواند، اقدام به مطالبه دیه صورت زیبایی صورت خود، بر اساس میزان دیه صورت در سال ۱۴۰۱ نماید. در اینجا، میزان دیه‌ای که به فرد تعلق می‌گیرد، همان دیه‌ای است که در قانون ذکر شده است.

میزان دیه زیبایی صورت در سال ۱۴۰۱

میزان دیه هر سال، با سال قبل از آن، متفاوت است و در واقع، نرخ دیه در هر سال، افزایش می‌یابد؛ لذا، برای اینکه دیه زیبایی صورت در سال ۱۴۰۱ را بررسی نماییم، ابتدا باید توضیح دهیم که دیه انسان کامل در سال ۱۴۰۱، در ماه‌های غیر حرام، ۶۰۰ میلیون تومان و در ماه‌های حرام، ۸۰۰ میلیون تومان می‌باشد. با احتساب مبلغ دیه سال ۱۴۰۱، انواع دیه صورت و زیبایی صورت در سال ۱۴۰۱ و میزان و مبلغ آن را می‌توان به شرح زیر مورد بررسی قرار داد:

دیه صورت حارصه، یک صدم دیه کامل است؛ لذا، میزان دیه صورت در سال ۱۴۰۱ که به صورت خراش است، مبلغ ۶ میلیون تومان می‌باشد.

دیه صورت دامیه، دو صدم دیه کامل انسان است؛ لذا، میزان دیه صورت در سال ۱۴۰۱ که آسیب کمی وارد گوشت شده باشد، ۱۲ میلیون تومان می‌باشد.

دیه صورت متلاحمه، سه صدم دیه کامل انسان است؛ لذا، میزان دیه صورت در سال ۱۴۰۱، در آسیب و جراحتی که متلاحمه باشد، ۱۸ میلیون تومان است.

دیه صورت سمحاق، چهار صدم دیه کامل انسان است؛ لذا، مبلغ دیه صورت در سال ۱۴۰۱ که جراحت به پوست استخوان برسد، ۲۴ میلیون تومان است.

دیه صورت موضحه، پنج صدم دیه کامل است؛ لذا، مبلغ دیه صورت که آسیب، استخوان را آشکار کرده باشد، ۳۰ میلیون تومان است.

دیه صورت هاشمه، ده صدم دیه کامل است؛ لذا، میزان دیه صورت که آسیب، موجب شکستگی استخوان شده باشد، ۶۰ میلیون تومان است.

دیه صورت منقله، پانزده صدم دیه کامل است؛ لذا، میزان دیه صورت در سال ۱۴۰۱ که آسیب به صورتی باشد که استخوان باید جابجا شود، ۹۰ میلیون تومان است. شایان ذکر است که هر یک از این موارد، حتی اگر در ماه حرام صورت گیرند، مشمول تغلیظ دیه نخواهد شد.

البته، بر اساس تبصره ۳ ماده ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی: «جنایت بر گونه، در صورتی که داخل دهان را نمایان نسازد، موجب یک بیستم دیه کامل و اگر به نحوی باشد که داخل دهان را نمایان سازد، موجب یک پنجم دیه کامل است. در این مورد، چنانچه پس از بهبودی جراحت، اثر و عیب فاحشی در صورت باقی بماند، علاوه بر آن، یک بیستم دیه دیگر نیز باید پرداخت شود»؛ لذا، اگر آسیب به گونه صورت، به نحوی باشد که داخل دهان نمایان نشود، به مبلغ ۳۰ میلیون تومان، دیه تعیین می‌شود و اگر داخل دهان مشخص شود، طبق قانون سال ۱۴۰۱، باید مبلغ ۱۲۰ میلیون تومان دیه پرداخت شود. البته، اگر پس از بهبودی، اثر و عیب و نقصی در صورت باقی بماند، باید ۳۰ میلیون دیگر نیز به عنوان دیه زیبایی صورت پرداخت شود. در همین رابطه، دیه پارگی لب نیز حائز اهمیت است.

علاوه بر این، طبق تبصره ۴ ماده ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی: «هرگاه، جنایت موضحه صورت (آشکار شدن استخوان) بعد از التیام، اثری از خود بر جای بگذارد، علاوه بر دیه موضحه (۳۰ میلیون)، یک هشتادم دیه کامل (۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) نیز ثابت است. اما، هرگاه، جنایت در حد موضحه نبوده و بعد از التیام، اثری از آن باقی بماند، علاوه بر دیه جنایت، یک صدم دیه کامل نیز ثابت است و چنانچه، جنایت، شکافی در صورت ایجاد کند، دیه آن، هشت صدم دیه کامل است».

بر این اساس، اگر آسیب وارد شده بر صورت، به شکل موضحه نباشد و اثری از آن باقی بماند که در زیبایی صورت تاثیر داشته باشد، علاوه بر دیه‌ای که بر حسب مورد به آن تعلق می‌گیرد، یک صدم یا یک درصد دیه نیز برای مجنی علیه، بعنوان دیه زیبایی صورت تعیین می‌شود که یک درصد دیه زیبایی صورت در سال ۱۴۰۱، علاوه بر دیه‌های تعیین شده، عبارت است از مبلغ ۶ میلیون تومان.

ارش زیبایی صورت در سال ۱۴۰۱

در صورتی که آسیب رسیدن به صورت (در مورد حارصه، دامیه، متلاحمه، سمحاق) به نحوی باشد که بعد از بهبودی، آثار آن باقی بماند، علاوه بر دیه مشخص شده در قانون، یک درصد دیه دیگر، به عنوان دیه زیبایی صورت نیز به آن فرد تعلق می‌گیرد و اگر آسیب، در حد موضحه بوده و بعد از بهبودی آثار آن باقی بماند، یک هشتادم دیه، علاوه بر دیه تعیین شده، به عنوان دیه زیبایی صورت در سال ۱۴۰۱ تعیین می‌شود.

اما در کنار دیه زیبایی صورت در سال ۱۴۰۱، ممکن است برای زیبایی صورت، ارش تعیین بشود؛ لذا، در این قسمت قصد داریم انواع ارش زیبایی صورت در سال ۱۴۰۱ را، در خصوص آسیب‌های مختلف، مورد بررسی قرار دهیم. اما قبل از آن، بهتر است با مفهوم ارش آشنا شویم. همانطور که در مقاله ارش و نحوه محاسبه آن اشاره کردیم، ماده ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی، در خصوص مفهوم ارش، در کنار دیه، چنین مقرر کرده است:

«ارش، دیه غیر مقدر است که میزان آن، در شرع، تعیین نشده است و دادگاه، با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تاثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده، با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس، میزان آن را تعیین می‌کند»؛ بنابراین، در خصوص تفاوت ارش با دیه، باید گفت که میزان دیه، در شرع و قانون تعیین شده است؛ اما ارش به همان خسارات پرداختی به بزه دیده گفته می‌شود که مقدار آن، توسط قاضی تعیین می‌‌شود.

با این توضیح، در پاسخ به این سوال که قیمت انواع ارش زیبایی صورت در سال ۱۴۰۱ چقدر است، باید گفت، اصولا، اختیار تعیین قیمت انواع ارش زیبایی صورت یا انواع ارش، در خصوص هر آسیب دیگری، با قاضی دادگاه بوده و این امر، یعنی تعیین ارش، زمانی صورت می‌گیرد که دیه آسیب وارده، در قانون، مشخص نشده باشد. البته، قاضی، برای تعیین قیمت انواع ارش زیبایی صورت در سال ۱۴۰۱، ناچار است ابتدا، از نظریه کارشناسی، یعنی پزشکی قانونی استفاده نماید؛ بنابراین، برای اطلاع از قیمت انواع ارش زیبایی صورت در سال ۱۴۰۱، باید به نظریه پزشکی قانونی توجه کرد.