دولت ضوابط حاکم بر فرآیند سرمایه گذاری صندوق ها را تصویب کرد


یکشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ – ۲۰:۱۵

هدامندی یارانها

تهران (پانا) – هیات وزیران به موجب تصمیم مندرج در تبصره (۱۴) قانون بودجه در خصوص نحوه پیگیری وجوه، ضوابط اداری این قسمت از قانون را با توجه به قیمت سوخت تصویب کرد. خدمات ایستگاهی شامل عوارض و مالیات بر ارزش در سال ۱۴۰۱، ۴۵ درصد افزایش می یابد.

در جلسه بعدازظهر یکشنبه که توسط آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور برگزار شد، به موجب مصوبه تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به منظور هدف گذاری مالی، دولت ضوابط عملیاتی و این قسمت را تصویب کرد. این قانون یکی از مهمترین محورهای موجود در این قانون عملیاتی می تواند تعیین قیمت، هزینه های سوخت مایع و استانداردهای انتشار CNG، تعیین فرآیند تخمگذار و هزینه یابی مصالح و تمرکز بر بودجه، تعیین هزینه سوخت انواع نیروگاه، تعیین بهای تمام شده سوخت گاز نفت و سوخت صنایع مختلف، شناسایی خانه های پر سود توسط وزارت کارفرما، کار و رفاه و ارائه به سازمان امور مالیاتی، ثبت نام. متقاضیان مالی جدید توسط سازمان خدمات مالی و رسیدگی به اعتراضات وزارت کار، کار و رفاه.

بر این اساس، حق سرویس پمپ بنزین ها اعم از کارمزد و اضافه بار در سال ۱۴۰۱ با ۴۵ درصد افزایش در سال ۱۴۰۰ ثابت شد، همچنین هزینه رسمی پمپ بنزین های گاز طبیعی (CNG) در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ (بر اساس طبقه بندی) افزایش یافت. ۴۵ درصد

به وزارت نفت اجازه داده می شود افزایش های تعیین شده در قیمت سوخت مایع را بر اساس حجم فروش جایگاه ها به صورت اضطراری (تا سه مرحله) با میانگین افزایش ۴۵ درصدی تعیین کند.

برای میزان گاز تحویلی به جایگاه‌های CNG، سیستم اندازه‌گیری تامین‌کننده (شرکت ملی گاز ایران) مبنای محاسبات و صورت‌حساب است و خطا، ضایعات، هدر رفت و مواردی از این قبیل به عهده گیرنده (نقطه تحویل CNG) می‌باشد. بر این اساس، نرخ مالکیت جایگاه‌های CNG نسبت به مصوبه دولت در تیرماه ۳ درصد افزایش می‌یابد.

همچنین نرخ مصرف گاز طبیعی پتروشیمی ها بر اساس مدل اعلام شده از سوی وزارت نفت و پیشنهاد سقف نرخ گاز صادراتی (تا ۵۰ هزار ریال در هر مترمکعب) و نرخ سوخت گاز طبیعی برای پتروشیمی ها و پالایشگاه ها است. و صنایع پایین دستی پالایشگاه ها و تأسیسات بازیافت فولاد و هزینه های مربوطه تسهیلات عمومی پتروشیمی و ماشین آلات اعم از برق، آب، اکسیژن و … تا سقف ۴۰ درصد قیمت خوراک گاز پتروشیمی (تا سقف ۲۰۰۰۰ ریال) و سیمان ارائه می شود. صنایع و سایر صنایع مربوط به ۱۰ درصد قیمت خوراک پتروشیمی است. در خصوص قیمت گاز سوخت سایر بخش‌های فلزی و معدنی و ساختمان‌های عمومی آن‌ها طبق محاسبات قانون بودجه سال ۱۴۰۰ اجرا می‌شود. نرخ‌های مذکور توسط شرکت ملی گاز ایران از ابتدای سال ۱۴۰۱ استفاده می‌شود. صورت حساب های وصول صنایع فوق الذکر.