دولت در حال حاضر برنامه ای برای افزایش نرخ سوخت ندارد/ کمبود نوشتار در آینده به خانواده ها نیز سرایت خواهد کرد.


حسین صلاح ورزی در پاسخ به این سوال که به نظر شما ریشه اعتراضات اخیر اقتصادی است؟ وی گفت: به نظر من بخشی از دلایل اعتراضات اخیر اقتصادی است و بدون شک همه دلایل ناامیدی بسیاری از مردم صرفا اقتصادی نیست و صرفاً منصفانه نیست که اعتراضات موجود را به برخی محدود کنیم. معضلات اجتماعی.

وی درباره تورم آزاد حاکم بر کشور گفت: تورم بی ثباتی در اقتصاد کشور ایجاد کرده و اکنون دور از چشم است. عدم پیش بینی آینده به نهادهای اقتصادی محدود نمی شود و این عدم نوشتن آینده به خانواده ها هم سرایت کرده است و هیچ فردای روشنی برای آینده نیست.

به گفته نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، قدرت خرید مردم به ویژه حقوق بگیران روز به روز در حال کاهش است.

این اقتصاددان ادامه داد: اولین قدم برای بازگشت به شرایط باثبات اقتصادی این است که زمینه بازگشت اقتصاد ایران به زنجیره اقتصاد جهانی و داشتن ابزار کافی برای توسعه صادرات و تعاملات خارجی فراهم شود. دولت باید چارچوبی برای اصلاحات مالی ایجاد کند تا شاهد رکود نباشیم. تورم قابل کنترل است، دولت باید مکانیزمی بیندیشد تا شاهد کاهش ارزش پول ملی به صورت روزانه نباشیم.

شله ورزی ادعای عدم تاثیر تحریم ها بر اقتصاد کشور و زندگی مردم را بیهوده دانست و توضیح داد: باید مطالبات اجتماعی جوانان و بسیاری از زنان جدی گرفته شود و راهکارهای آنها در موضوع مراجع مطرح شود.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این سوال که به نظر شما دولت کدام گزینه را برای پرداخت کسری بودجه انتخاب می کند؟ وی بیان کرد: با توجه به مجموعه ابهاماتی که وجود دارد و تاثیر تورم ناشی از افزایش قیمت نفت در کشور، به نظر می رسد دولت برنامه ای برای افزایش قیمت نفت ندارد، اما اقدامات دیگر منجر به بی ثباتی بودجه می شود. و پرداخت کسری بودجه در دستور کار قرار می گیرد. این