دور سوم شکارچیان “اصلاح دانش”.


حق علم و سطح دانش توسط اردوی جهادی حفظ می شود:

پنجشنبه ۲ تیر ۱۴۰۱ – ۲۱:۰۳

آرایش موش زن

تهران (پانا) – سومین همایش ویژه شکارچیان در حوزه «عدالت دانشی» با حضور بیش از ۳۰۰ گروه شکارچی و متخصص در این حوزه برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، سومین همایش از سلسله همایش های حوزه تربیت مربی حق تعلیم و تربیت به میزبانی قرارگاه عدالت آموزشی و بخش آموزش به وزارت آموزش و پرورش برای طرح: آسیب شناسی لغو آزمون پذیرش از منظر عدالت آموزشی (مصوب شورای عالی تغییر فرهنگی).
بر اساس این گزارش، گردهمایی دست اندرکاران حوزه «فرهنگ دانش» و با حضور بیش از ۴۰۰ نفر از دست اندرکاران و صاحب نظران این حوزه، در ساعت ۴:۰۰ در مرد (با شدت کم) در تاریخ ۱۶ تیر ۱۴۰۱ برگزار شد. PM و از طریق پخش “شاد”. “Apparatus”، “Rebecca” و “Google Mate” پیدا و توزیع خواهند شد.
گفتنی است، در این نشست ساعتی به تعامل دست اندرکاران حوزه عدالت دانش اختصاص می یابد.
این دیدار در تهران، خیابان شهید باهنر برگزار می شود. (نیاوران)، خیابان فیضیه، اردوگاه شهید باهنر و علاقه مندان می توانند جهت ثبت نام و حضور در جلسه از طریق Dorehami.net و یا با شماره ۰۹۰۳۹۲۸۹۲۷۲ و یا پیامک ۰۹۳۰۲۲۶۴۴۴۰۰۰ پیام ارسال نمایند.