دعوت از ۳۰۰ معلم دانشگاه فرهنگیان


ប្រ្រង្រ្រ្រ

تهران (پانا) – دانشگاه فرهنگیان برای تامین و تکمیل بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز پردیس ها و مراکز خود، ۳۰۰ هیات علمی را جذب می کند.

دانشگاه فرهنگیان از دانش پژوهان و افراد مستعد و خوش نام از دانشگاه های معتبر دعوت می کند تا در کانون قدرت نظام آموزشی در ۱۸ رشته مورد نیاز پردیس ها و مراکز سراسر کشور شرکت کنند.

کارشناسان و مدیران جامعه علمی کشور می توانند تا ۱۱ مرداد ۱۳۰۱ با مراجعه به سایت وزارت آموزش و پرورش به نشانی www.mjazb.ir و اطلاع از روش های عمومی، اختصاصی و اختصاصی نسبت به ثبت نام در سامانه اقدام کنند.

شرایط عمومی

تابعیت جمهوری اسلامی ایران، التزام به یکی از ادیان رسمی مندرج در قانون اساسی، وفاداری و اعتقاد به انقلاب اسلامی، مرجعیت قانونی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وفاداری به نظام جمهوری اسلامی، شکل گیری اخلاق علمی و رفتار صحیح در دروس اسلامی و دانشگاهی. ، نداشتن سوابق منفی و رد صلاحیت قانونی برای استخدام در دستگاه های دولتی و کارت پایان خدمت یا معافیت دائم داوطلبان مرد از جمله شرایط عمومی اعلام شده برای پذیرش است.

شرایط خاص

سطح تحصیلات و دانش دینی خوب؛ سابقه پایبندی به مبانی انقلاب اسلامی و کارنامه مؤثر خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران؛ توانایی ترویج دین و تربیت نسل دانش آموز، متدین، متفکر، مؤمن، امیدوار به هویت اسلامی. در جهت گسترش و تقویت ایمان، ایمان اسلامی، تهذیب و تزکیه نفس و افزایش ایمان مردم به عقاید اسلامی و ارتقای روحیه نفس و اصول اخلاقی و تعهد به گسترش و تعالی تلاش می شود. تقویت برنامه های اسلامی مؤسسات آموزش عالی و الهیات. در بومی سازی علم در رشته های مختلف آن به عنوان روشی ویژه برای این فراخوان اعلام شده است.

شرایط خاص

مدرک لیسانس ویژه (با موضوعات مورد نیاز دانشگاه) از دانشگاه های معتبر داخلی یا خارجی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمان فراخوان؛ عدم اشتغال، تعهد خدمت یا بورسیه تحصیلی در کلیه سازمانهای دولتی و غیردولتی به استثنای همکاران شاغل در آموزش و پرورش. ۴۵ سال سن در زمان تماس (حداکثر متولدین ۰۴/۰۱/۱۳۵۶)؛ داشتن ۲ عنوان مقاله علمی در دو سال اخیر و آشنایی به یکی از زبان های خارجی (انگلیسی، عربی) در زمان فراخوان یکی از شرایط ویژه جذب کادر آموزشگاه می باشد.

موارد مهم در گوشی

محل کار داوطلبان با توجه به نیاز دانشگاه تعیین خواهد شد، در عین حال به دلیل اینکه دانشگاه یک سازمان استخدامی است، این حق را دارد که محل کار متقاضیان کشوری دیگر را تعیین کند.

طبق دستور دوازدهم، دومین جلسه هیات امنای دانشگاه در تاریخ ۱۳۹۲/۰۴/۰۲، اساتید دانشگاهی با سابقه تدریس در رشته های آموزشی در اولویت عضویت سایر داوطلبان قرار دارند.

پرونده داوطلبان بر اساس مدارک و مستندات ارسالی در سامانه عمومی جذب هیات علمی (مهر رضوی) مرکز جذب هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فنی تا ۳ برابر نیاز به انجام مهارت های علمی بررسی و ارزیابی می شود. مصاحبه درخواست می شود

دانشگاه در رد یا قبول درخواست ها و ارائه مدارک بدون هیچ گونه اختیاری بر متقاضی مختار است.

اعلام نتیجه فقط از طریق سامانه مهر رضوی خواهد بود و داوطلبان پس از اعلام نتیجه حداکثر تا ۲ ماه فرصت دارند تا نسبت به اعتراض اقدام کنند. عموماً به اعتراضات پس از مهلت مقرر رسیدگی نخواهد شد.

نامزدهای بی میل؛ مشمول بند «پ» ماده ۹۰ قانون برنامه ششم توسعه کشور هستند و پرونده آنها طبق ضوابط و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه مورد رسیدگی قرار می گیرد.

داوطلبانی که دوره مقدماتی شهید مطهری را گذرانده باشند، واجد شرایط مصاحبه عمومی دانشگاه خواهند بود. بدیهی است که شناخت کار شهید مطهری از درسهایی است که هیات علمی این دانشگاه آموخته اند.

داوطلبانی که دارای سابقه تحصیلی و فرهنگی متاهل هستند، ملاک اصلی پذیرش می باشند.

در استخدام زنان، نامزدهای زن با حجاب از همه مهمتر هستند.