دعای روز یازدهم ماه مبارک رمضان


چهارشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ – ۰۶:۵۷

دعای گل سرخ ماه رمضان آنها را زیاد می کند

تهران (پانا) – دعای روز یازدهم ماه مبارک رمضان به رئوس مطالب زیر است.

در دعای روز یازدهم ماه مبارک رمضان آمده است.

به تماس گرفتن خدا
خدایا در آن نیکی را برای ممکن است دوست بدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آن اجتناب کرده اند فحشا را انتخاب کنید و انتخاب کنید نافرمانی متنفر باش را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرا در آن گناه سرزنش کن.

خداوند مرا {در این} ماه خشنود می سازد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند گناه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نافرمانی بیزار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود کمک یاران مدعیان بر شوک را انتخاب کنید و انتخاب کنید آتشی کدام ممکن است بر ممکن است افروخته شده است بالا می دهد.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/