دعای روز پنجم ماه مبارک رمضان


پنجشنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ – ۰۵:۲۷

دای رز پاپن ستاره ماه رمضان

تهران (پانا) – دعای روز پنجم ماه مبارک رمضان به رئوس مطالب زیر است.

خدایا مرا در آن اجتناب کرده اند آمرزش خواهان قرار ده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرا در آن اجتناب کرده اند بندگان صالح را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرمانبردارت قرار ده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرا در آن اجتناب کرده اند دوستانت قرار ده کدام ممکن است خانه نشینان هستند.

خداوند! مرا در امروز اجتناب کرده اند توبه کنندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرهیزگاران قرار ده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند بندگان فرمانبردار شخصی قرار ده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در امروز اجتناب کرده اند نزدیک ترین دوستانت قرار ده به برکت رحمتت ای مهربان ترین مهربانان عالم. !

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/