دعای روز بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهم ماه مبارک رمضان


یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ – ۰۷:۱۰

دعای روز بیست و نهم

تهران (پانا) – دعای روز بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهم ماه مبارک رمضان به رئوس مطالب ذیل است.

در دعای روز بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهم ماه مبارک رمضان آمده است.

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمّ غَشّنی بالرّحْمَهِ وارْزُقْنی فیهِ التّوفیقِ والعِصْمَهِ وطَهّرْ قلْبی ممکن است غَیاهِبِ التُّهْمَهِ هر دو رحیماً بِعبادِهِ المؤمِنین.

خدایا بپوشان در آن همراه خود مهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید رحمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزى کن مرا در آن توفیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوددارى را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاک کن دلم را اجتناب کرده اند تیرگیها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرفتگى هاى تهمت اى مهربان به بندگان همراه خود ایمان شخصی.