در هر منطقه، حداقل یک مدرسه، برای مثال، در راه تغییر است


تهران (پانا) – دبیر مرکز اجرای اصلاحات اساسی وزارت آموزش و پرورش گفت: برای داشتن مصادیق مرتبط، باید چند مدرسه در مسیر تحول و یک مدرسه در مسیر تغییر هر کدام قرار گیرد. مدرسه منطقه، این باید با هم انجام شود.

به گزارش روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، علی پارسانیا عصر امروز در سی و ششمین گردهمایی مدیران آموزش و پرورش و روسای کل کشور، گفت: متن تحول مانند آب پشت سد است. متن تحول زمانی است که به حوزه آموزش تبدیل شود.» بگذارید از پشت سد بیرون بیاید.

وی افزود: اگر سند تحول به سطح مدرسه برسد شاهد تغییرات و اهداف آموزشی مورد نظر در مدرسه هستیم یعنی سند تحول اجرایی شده است. اگر در مدرسه کار نباشد معلمان به همان روش قبلی تدریس می کنند و مدیران مدرسه را با روش گذشته اداره می کنند یعنی سند تغییر اجرا نشده است.

پارسانیا با اشاره به اینکه رهبر کبیر انقلاب در سال ۹۹ و آخرین دیدار ایشان با معلمان در سال جاری، سند تحول ظاهر خوبی نداشت، تصریح کرد: نزدیک به ۱۰ سال از خروج تحولات می گذرد. مقاله و استاد انقلاب هرگز از عملکرد مقاله نارضایتی ندیده اند.

وی ادامه داد: در قسمت اول سخنانم به مشکلاتی که در اجرای سند اصلاحی پیش آمده است اشاره می کنم. فرآیندهای مدیریت سند تغییر را در سه سطح طراحی، اجرا و نظارت بررسی کردیم. ما تحلیل کردیم که در این سه سطح چه مشکلاتی وجود دارد تا بتوانیم خودمان را رفع کنیم.

دبیر ستاد اجرای متن اصلاحات اساسی آموزش و پرورش با بیان اینکه در بحث طراحی حدود ۶ تا ۷ موضوع پیدا کرده ایم و آن را سه شر بزرگ می خوانم، گفت: اولی. شر راه ماست. بالاتر از دانش، اشتباهات زیادی در این مورد وجود دارد، برای ما اگر این مورد را اصلاح نکنیم و با جزئیات تغییر مواجه نشویم، چیزی وجود ندارد. به جای اینکه فیلمنامه را به معلمان و مدیران بدهیم تا بخوانند و بعد بیایند برای تست، باید با این افراد برای طراحی فیلمنامه مشورت کنیم.

وی همچنین گفت: در سند تحول راهکارهایی وجود دارد و برای این راهکارها برنامه و فعالیت سالانه برای طرح ها نوشت و بررسی ها به این نتیجه رسید که بین راه حل و طرح و برنامه و اقدام ارتباطی وجود ندارد. ، شکاف.

پارسانیا ادامه داد: برنامه های معاونت ها و ادارات مختلف نیز به پایان رسید، ارتباطی در طرح های تغییر وجود نداشت.

وی درباره بدی های دیگر در بحث طراحی سند تحول گفت: تقسیم نشدن کار ملی یکی دیگر از بدی های دفتر طراحی است که باید کار ملی انجام شود.

دبیر ستاد اجرای سند اصلاحات اساسی آموزش و پرورش در خصوص آسیب های وارده در بخش مدیریتی سند اصلاحات گفت: در قسمت مدیریت هم آسیب وجود دارد، فقط برای اجرای قانون تفاهم وجود ندارد. سند وقتی صحبت از دانش در ۶ قسمت می شود، آیا همه ایده های یکسانی دارند و آیا این تفاسیر همان متن اصلاح شده است؟

وی افزود: از دیگر معایب عدم تخصیص اعتبار برای اجرای این سند است. در این سال ها فقط یک بار بودجه برای اجرای سند تخصیص داده شد. برای آموزش متن اصلاح شده به معلمان و … نیاز به بودجه است. ۹۵ درصد بودجه صرف آموزش و پرورش می شود.

پارسانیا درباره آسیب‌های نظارتی بر اجرای سند اصلاحات گفت: در بحث نظارت هیچ مدرکی در شورای کل آموزش و پرورش تدوین نشده است تا دانش بتواند میزان سند تغییر اجرا را بررسی کند. چگونه می توانیم میزان تغییرات ایجاد شده را در زمانی که ردیابی وجود ندارد بررسی کنیم؟

وی ادامه داد: باید به سطوح اجرای سند توجه شود، به مسائل ملی، استانی و محلی توجه شود. شورایی تشکیل دادیم و جلسه هفتگی داشتیم در اولین جلسه اساسنامه سند تغییر کرد. این شورا دارای دبیری است، کمیته های ویژه تشکیل شده و به زودی ستاد استان تشکیل می شود. برنامه، راهبردها، اقدامات و شاخص های اجرای سند در ایالت ها تصمیم گیری شده است.

دبیر ستاد اجرایی متن اصلاحات بنیادین آموزش و پرورش با اشاره به اینکه بحث سران تحول مهم است، گفت: در این سال ها کار خوبی برای اجرای متن انجام نشده است. تغییر، به همین دلیل است که ما باید امید ایجاد کنیم و آن را در مدارس امتحان کنیم.” طبیعی است که دولت تغییر ایجاد کند.

وی افزود: اطلاعات سند تحول بیشتر روی کاغذ است، وقتی می گوییم سند تحول باید مدل ملموس داشته باشد، برای داشتن الگوی ملموس باید برخی مدارس را در مسیر تحول قرار داد، باید یکی را در مسیر تغییر قرار دهیم. حداقل مدارس در مسیر تحول در هر منطقه.” و این نیاز به تلاش دارد.

پارسانیا گفت: رهبران تحول دوره های آموزشی برگزار می کنند و مدرسه ای را هدایت می کنند ترجیحاً این افراد مدیران مدرسه باشند.

دبیرکل سند تحول آموزش و پرورش با بیان اینکه سه مرحله تربیتی را برای مدیران تحول در نظر گرفته است، افزود: در مرحله اول اصول تحول بر اساس نگرش اسلامی و قبیله ای به آنها آموزش داده می شود. در مرحله دوم ساختار تعلیم و تربیت، متن اصلاحی و برنامه های آموزش و پرورش را درک می کنند و در مرحله سوم یاد می گیرند که در مدارس چه کار کنند.

وی خاطرنشان کرد: هر ساله جشنواره ای برگزار می شود که در این مراسم یک کارشناس انقلابی، ۱۰ منطقه انقلابی و ۲۰ تا ۳۰ مدرسه انقلابی معرفی و تجلیل می شود.

پارسانیا بیان کرد: به دنبال ارتقای آموزش و پرورش هستیم و می خواهیم شرایطی ایجاد کنیم تا گروه های جهادی و مردم بتوانند در آموزش و پرورش مشارکت کنند. علاوه بر این نباید در استفاده از توان خانواده ها برای اداره مدرسه درنگ کرد.