در ششمین همایش تحولات سازمانی با حمایت ایرانسل برگزار شد
در ششمین همایش ملی تحولات سازمانی با حمایت ایرانسل گلونی برگزار شدwpDiscuz