{در این} ساعت شام بخورید عمر تمدید شده خواهید داشت


شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ – ۰۶:۳۴

ساعت شام

تهران (پانا) – تحقیق‌ای معاصر آرم می‌دهد صرف شام در ساعت هفت عصر قابل انجام است ارائه می دهیم کمک تنبل عمری تمدید شده‌تر داشته باشید.

شبیه به طور کدام ممکن است پیش‌تر می‌دانستید اجزا مرتبط همراه خود سبک اقامت معادل میزان بازی روزانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این مدت خواب در یک روز واحد بر سلامت ممکن است تاثیر می‌گذارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی قابل انجام است بر اندازه عمر ممکن است تاثیرگذار باشند.

بر مقدمه تحقیق‌ای معاصر کدام ممکن است نتیجه آن در روزنامه Frontiers in Nutrition آشکار شده، اکنون شواهدی وجود دارند کدام ممکن است آرم می‌دهند افرادی که شام را زودتر صرف می‌کنند، قابل انجام است برای مدت روزی تمدید شده‌تر اقامت کنند.

این پژوهش روی گروه لاکوئیلا، استانی در قلمرو آبروزو در ایتالیا، صورت گرفته است. این قلمرو دارای گروه بالایی اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی مسن (بین ۹۰ به همان اندازه ۹۹ ساله) را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص حقیقی ۱۰۰ ساله است. {در این} پژوهش ۶۸ شخص ۹۰ ساله به همان اندازه صد ساله مورد بازرسی قرار گرفته‌اند. پژوهشگران دریافتند کدام ممکن است آنان زودتر اجتناب کرده اند سایرین معمولا در حدود ساعت ۷:۱۵ عصر هر ساعت شب شام خورده‌اند.

پس اجتناب کرده اند کاوش در یافته‌های پژوهشگران، آنان هم چنین خاطرنشان کردند کدام ممکن است این گروه اجتناب کرده اند رژیم غذایی شامل انرژی فشرده‌ای پیروی می‌کردند. (آنان اجتناب کرده اند زمان شام به همان اندازه ناهار روز بعد به مدت ۱۷.۵ ساعت انرژی به سختی اکتسابی می‌کردند.)

به طور گسترده پاسخ‌دهندگان در نظرسنجی بخشها زیادی غلات، سبزیجات، میوه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید حبوبات خوردن می‌کردند. در برابر این بخشها کم گوشت، گوشت فرآوری‌شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخم مرغ را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقدار به سختی شیرینی خوردن می‌کردند. آن‌ها علاوه بر این ورزش جسمی شخصی را همراه خود کار در پایین‌هایشان شکسته نشده داده بودند.

پژوهشگران این بازرسی افزوده‌اند: «نتایج ما اهمیت کاهش روزانه محدودیت انرژی، ممانعت اجتناب کرده اند استرس پس اجتناب کرده اند غذای در یک روز واحد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهینه‌سازی پاسخ متابولیک مرتبط همراه خود خوردن بیش از حد وعده های غذایی‌های طبیعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش جسمی برای اندازه عمر صد ساله‌های آبروزو را تایید می‌تنبل.»

تأمین: سلامت نیوز