تقاضا تعمیر مشکلات آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثیری خوزستان


تقاضا تعمیر مشکلات آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثیری خوزستان

به گزارش گلونی کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناخوشایند در خوزستان در سال‌های قبلی یکی اجتناب کرده اند مشکلات بی نظیر این استان بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون هم اشکال عظیم این قلمرو است.

به منظور که میزان غلظت کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناخوشایند در هوای اهواز در ساعت ۱۱ روز ۹ اردیبهشت به بیش اجتناب کرده اند شش برابر حد مجاز رسید.

شهریار عسگری در ذکر شد‌وگو همراه خود ایسنا، همراه خود ردیابی به میزان آلاینده‌های کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناخوشایند اظهار کرد: «در پی بروز کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار در استان خوزستان، طبق فینال ابعاد‌گیری‌ها به همان اندازه ساعت ۱۱ روز (۹ اردیبهشت‌ماه) میزان ذرات ریزگردها در هوای اهواز ۱۰۴۰ میکروگرم در متر تاس {بوده است}».

وی افزود: «همراه خود ملاحظه به اینکه میزان مجاز آلاینده‌ها در هوا ۱۵۰ میکروگرم در مترمکعب است، غلظت کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار در اهواز به بیش اجتناب کرده اند شش برابر حد مجاز رسیده است».

مشکلات آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثیری خوزستان

سرپرست روابط نهایی اداره‌کل ایمنی اطراف زیست خوزستان ذکر شد: «میزان غلظت آلاینده‌های کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار در سوسنگرد ۸۴۲، حمیدیه ۷۳۳، رامشیر ۷۳۰، ماهشهر ۷۲۰، بندر امام(ره) ۷۰۸، هندیجان ۶۱۳، شادگان ۶۰۳، شوش ۳۴۴، امیدیه ۳۲۲، آبادان ۲۹۵، شوشتر ۲۶۶ را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبهان ۱۹۸ میکروگرم در مترمکعب ابعاد‌گیری شده است».

وی افزود: «بدین انجمن غلظت کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار در سوسنگرد به بیش اجتناب کرده اند ۵ برابر حد مجاز، حمیدیه، رامشیر، ماهشهر، بندر امام(ره)، هندیجان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شادگان ۴ برابر حد مجاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید در شوش را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدیه به بیش اجتناب کرده اند ۲ برابر حد مجاز رسیده است».

اجتناب کرده اند این رو دوستداران اطراف زیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد این قلمرو همراه خود راه‌اندازی کارزاری تقاضا تعمیر مشکلات آب‌وهوایی خوزستان را حاضر کردند.

در محتوای متنی کارزار کدام ممکن است خطاب به گروه ایمنی اطراف‌زیست، وزیر انرژی، فراکسیون اطراف زیست مجلس شورای اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندار خوزستان نوشته شده، آمده است:

«همانگونه کدام ممکن است مستحضرید سال‌هاست افراد خوزستان حاوی کم آبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثیری نامناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید محیطی پرگردوخاک هستند. ریزگردها در هوای این استان افراد را به ستوه معرفی شده است است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها دستشان به جایی بند نیست.

کم‌آبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خشکسالی باعث شده محافظت طبیعی این قلمرو اجتناب کرده اند بین برود را انتخاب کنید و انتخاب کنید کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار پایین به آسمان بلند شود. لذا اجتناب کرده اند مسئولین احترام تقاضا می‌شود درخصوص تعمیر این معضل عظیم کدام ممکن است اقامت افراد را فلج کرده، اقدامات مقتضی را هرچه فوری‌تر مبذول دارید».

برای امضای این کارزار به این لینک مراجعه کنید.

برای تبصره سایر کارزارها را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اجتناب کرده اند آنها روی این لینک کلیک کردن کنید.

نوک پیام

ایرانی‌ها چه دغدغه‌هایی دارند؟
همین جا را ببینید