تقاضا تعطیلی معدن سنگ آهن کامو


فروشگاه پایین صفحه اصلی و داخلی

تقاضا تعطیلی معدن سنگ آهن کامو

به گزارش گلونی کارزاری مبنی بر تقاضا تعطیلی معدن سنگ آهن کامو در جاری برگزاری است.

در نزدیکی شهر کامو را انتخاب کنید و انتخاب کنید چوگان، معدن سنگ آهنی به اکتشاف رسیده است کدام ممکن است اختراع آن حدودا متعلق به ۱۵ سال پیش است.

این ذخایر معدنی روی سرچشمه بناب این شهر پیدا شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید شبیه به‌طور کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند اهالی کامو خاص کرده، سنگ‌های آهن در عمق حدودا ۴۰ متری زیر سرچشمه بناب این شهر، نهفته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای استخراج آن، معدن‌کاران انگشت به تخریب چشمه‌های قنات در کامو زده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبب اختلال در مسکن مردمان شده‌اند.

بهره‌برداری اجتناب کرده اند این معدن در کامو را انتخاب کنید و انتخاب کنید چوگان در حالی یک بار دیگر اجتناب کرده اند بالا گرفته شده کدام ممکن است سرچشمه آب این قلمرو {به دلیل} ورزش معدن در جاری خشک شدن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال مردمان این قلمرو را همراه خود مشکلات انتقادی مواجه کرده است.

قابل ملاحظه است کدام ممکن است این آب شناخته شده به عنوان رگ حیاتی این قلمرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأمین معیشت ۲۰۰۰ کشاورز مظلوم محسوب می‌شود.

همراه خود ملاحظه به اینکه بهره‌برداری اجتناب کرده اند این معدن، دقیقا در قلمرو بناب، شهر کامو، چوگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهر جوشقان قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل برای تخریب این مناطق کدام ممکن است علاوه بر این آلودگی زیست‌محیطی، موجب کاهش آب چشمه شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجازات ها فوق العاده وخیمی در پی دارد، در موقعیت یابی کارزار اجتناب کرده اند وزیر صنعت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش تقاضا شده به همان اندازه نسبت به تعطیلی این معدن، اقدامات ممکن مورد نیاز بدون در نظر گرفتن فوری‌تر انجام شود.

برای امضای این کارزار به این لینک مراجعه کنید.

برای بیانیه سایر کارزارها را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اجتناب کرده اند آنها روی این لینک فشار کنید.

بالا پیام

نویسنده: ملیکا طاهری عطار

ایرانی‌ها چه دغدغه‌هایی دارند؟
همین جا را ببینید

کد خبر : ۲۶۷۰۱۳ ساعت خبر : ۱۱:۰۰ ق.ظ