تقاضا افزایش بودجه ترمیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگهداری تشک جمشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری آثار باستانی


تقاضا افزایش بودجه ترمیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگهداری تشک جمشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری آثار باستانی

به گزارش گلونی کارزاری مبنی بر تقاضا افزایش بودجه ترمیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگهداری تشک جمشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری آثار باستانی در جاری برگزاری است.

همراه خود ملاحظه به پیشینه کهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید غنی کشورمان، آثار تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باستانی پر شمار را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عین جاری بی‌مانندی در هر گوشه اجتناب کرده اند ملت موجود است کدام ممکن است علاوه بر این جنبه گردشگری کدام ممکن است حائز اهمیت هستند با این حال در عین جاری به مراقبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگهداری اصولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت لزوم به ترمیم خواستن دارند به همان اندازه این سرمایه‌های سراسری به همان اندازه فناوری‌های بلند مدت {به درستی} محافظت شوند.

متأسفانه آنچه بدون ملاحظه است نماد می‌دهد کدام ممکن است متنوع اجتناب کرده اند آثار ارزشمند تاریخی، شکسته‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مورد نیاز است بودجه‌ای برای مرمت آن‌ها اندیشه در مورد شود.

همراه خود ملاحظه به داده های آماری به بازو آمده، در سفر نوروزی ۱۴۰۱ بیش اجتناب کرده اند ۱۲ میلیون مسافر به استان فارس بازدید کرده‌اند کدام ممکن است علت محدوده اصولاً این مسافران بازدید اجتناب کرده اند تشک جمشید، آرامگاه کوروش غول پیکر، موقعیت رستم، آرامگاه سعدی، آرامگاه حافظ را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر جاذبه‌های تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باستانی این استان {بوده است}.

شایان ملاحظه است سایر آثار تاریخی تولید دیگری شهرها اجتناب کرده اند جمله کرمانشاه، لرستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید… نیز باید در تذکر قرار گرفته شوند. این تقاضا در موقعیت یابی کارزار خطاب به وزیر میراث زیبایی شناختی، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی حاضر شده کدام ممکن است {در این} نامه نسبت به افزایش بودجه نگهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترمیم اماکن تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرونده سراسری آن‌ها تقاضا شده به همان اندازه شرایط بهتری برای بازدیدکنندگان ایرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارجی این اماکن فراهم شود.

برای امضای این کارزار به این لینک مراجعه کنید.

برای بیانیه سایر کارزارها را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اجتناب کرده اند آنها روی این لینک کلیک کردن کنید.

بالا پیام

نویسنده: ملیکا طاهری عطار

ایرانی‌ها چه دغدغه‌هایی دارند؟
همین جا را ببینید