خلیج فارس، هویت ماست


شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ – ۱۴:۰۶

بهادری جهرمی

۴ قرن پیش، یعنی آوریل ۱۶۲۲ بود کدام ممکن است استعمار پرتغال، همراه خود رشادت ایرانیان اجتناب کرده اند خلیج فارس سطح رانده شد. حداقل ۴ قرن است کدام ممکن است استعمارگران دریافته‌اند بازو‌درازی به خلیج فارس، ناممکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویاپردازی است. اگرچه سومین خلیج عظیم جهان در کل گذشته تاریخی آبستن حوادث زیادی بوده، با این حال در همه زمان ها «فارس» که هنوز است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه در همه زمان ها هم «فارس» باقی خواهد ماند. این را هم همه اولین را انتخاب کنید و انتخاب کنید فینال نقشه‌های جغرافیایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتب را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقالات تاریخی شهادت دادن می‌دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم اجتناب کرده اند این فراتر، هویت فناوری‌به‌فناوری چرخیده‌ در ملت ایران نشان دادن‌گر . خلیج فارس بخش جدایی‌ناپذیری اجتناب کرده اند هویت ایرانیان است. گذشته تاریخی را نمی‌توان همراه خود پول کسب.

روز سراسری خلیج فارس عالی بازگشت به همیشگی است. بازگشت به دریابانانی کدام ممکن است در کل گذشته تاریخی کوچکترین تعرضی را به آب‌های نیلگون خلیج فارس قاطعانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید عزتمندانه پاسخ آگاه‌اند. اجتناب کرده اند سرنگونی پهپاد جاسوسی آمریکا گرفته به همان اندازه اشک‌های ملوانان متعرض، بازداشت‌شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید زانو‌زده آمریکایی در خلیج‌فارس، فارسی بودن خلیج‌فارس را توده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید توده ها ملایم کرده است. روز سراسری خلیج‌فارس عالی یادآوری تولید دیگری هم دارد: خون‌گرمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدید کننده‌نوازی در امتداد طرف دلیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرزبانی پیرمردها جنوب کدام ممکن است اجتناب کرده اند افتخارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مایه مباهات هر ایرانی‌ای است.

رام چشمان نیلی‌ات شده‌اند، گله اسب‌های دریایی
کوسه‌های ادامه دارد گم شدن، موج‌های در همه زمان ها طوفانی
اجتناب کرده اند صدف‌های ساحل بحرین، به همان اندازه تب‌را انتخاب کنید و انتخاب کنید‌تاب تنگه هرمز
بادها خوب و دنج قصه‌پردازی، لنج‌ها در پی غزل‌خوانی
بالش خوب و دنج را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستی قوها، مایه خوشحال از جاشوها
قرص باش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نترس اجتناب کرده اند طغیان، «فارس هستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فارس می‌مانی»

پی‌نوشت: عجیب و غریب‌ترین نقشه‌های جغرافیایی هم عنوان خلیج‌فارس را گزارش را انتخاب کنید و انتخاب کنید درج کرده‌اند. یکی اجتناب کرده اند این نقشه‌ها در عکس دوم همین پست معرفی شده است شده است.

*سخنگوی مقامات