خرید گرانولا را متوقف کنید: تغذیه


اگر تا به حال به فروشگاه رفته اید و آن جعبه های گرانول بزرگ را دیده اید و بلافاصله احساس گرسنگی کرده اید ، متوقف شوید !! بسته را نگاه کنید. یک BERRY GIANT COLORY وجود دارد و شیر زیادی در یک کاسه در جلوی جعبه ریخته شده است !! شرکت های گرانول این تصاویر را به دلایلی در آنجا قرار می دهند ، زیرا رنگ روشن و رنگی را می شناسند و خوشحال هستند! شما فریب خورده اید !!

دیدگاهتان را بنویسید