حضرت زهرا (سلام الله علیها) به استقبال نوروز رفتند


چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ – ۱۳:۵۸

بهشت زهرا

تهران (پانا) – گروه بهشت ​​حضرت زهرا (سلام الله علیها) همراه خود کاشت ۵۰۰۰ متر مربع فرش گل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۰۰۰ گل لاله به استقبال نوروز سر خورد.

به گزارش روابط نهایی بهشت ​​زهرا(س)، امیر رشیدی معاون شرکت ها شهری گروه بهشت ​​زهرا (سلام الله علیها) همراه خود ردیابی به این موضوع اظهار داشت: در قالب استقبال اجتناب کرده اند بهار اقدام به کاشت گل در گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرم کردیم. حرم امام خمینی (ره) اجتناب کرده اند هفته قبلی «را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم اکنون این گروه همراه خود فرش هایی اجتناب کرده اند گل های مختلف به مساحت ۵۰۰۰ متر مربع مزین شده است.

وی افزود: علاوه بر این در درگاه السلام بار امام را انتخاب کنید و انتخاب کنید میدان شهدا بهترین فرش گل پایتخت را به مساحت ۱۱۰۰ متر مربع را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۲۰۰ گلدان ساختیم.

الرشیدی افزود: این گروه برای هر شهید ۳۰ هزار اصله درخت کاشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در امتداد طرف آن حیاط پشتی حضرت زهرا (سلام الله علیها) را همراه خود ۲۰ هزار گل زنبق تزیین کردیم کدام ممکن است ۵ هزار اصله آن در گلزار شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۵ هزار اصله در گلزار شهدا بود. زیارتگاه مجتمع .. نیمه خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمومی انبساط می تنبل.

کارگزار شرکت ها شهری گروه بهشت ​​خطاب به حضرت زهرا (سلام الله علیها): شست را انتخاب کنید و انتخاب کنید شوی ۱۴ هزار متر مربع آبنما، احیای بوته ها، غبارروبی گلزار الشهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید … اجتناب کرده اند تولید دیگری مواردی بود کدام ممکن است {در این} قالب اجرا شد. استقبال اجتناب کرده اند بهار در حضرت الزهرا (سلام الله علیها). گروه بهشت.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/