حداقل برنامه غذایی برای برآوردن تمام نیازهای تغذیه ای؟ : تغذیه


آیا برنامه ها یا وب سایت هایی وجود دارد که بتواند ساده ترین برنامه غذایی ممکن را برای برآوردن تمام نیازهای تغذیه ای پیشنهاد کند؟ من به کالری فقط ویتامین ها / فیبر / مواد معدنی علاقه ندارم.

من شنیده ام که سیب زمینی تقریباً همه چیز مورد نیاز من را دارد – چه چیز دیگری کم است؟ اگر زغال اخته و شیر بادام اضافه کنم – آیا همه نیازها را برآورده کرده ام؟

دوست دارم غذایم را آنقدر برنامه ریزی کنم.

دیدگاهتان را بنویسید