حافظه گوشی را در گوشی های سامسونگ، شیائومی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اپل آزاد کنید


حافظه مرکز {تلفن های همراه} امروزی است

در سال‌های فعلی گوشی‌های معقول فوق العاده مورد ملاحظه قرار گرفته‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاری حاضر توسط اکثر افراد دنیا استفاده می‌شوند. {به خاطر داشته باشید} کدام ممکن است گوشی های معقول امروزی دارای حافظه هایی هستند کدام ممکن است می توانید دانش شخصی را از آنها ذخیره کنید. با این حال معمولاً قابل دستیابی است بخواهید گوشی شخصی را بفروشید. پس اجتناب کرده اند آن چه اتفاقی برای محتوای حافظه سلول می افتد؟ در این متن می خواهیم به طور درست حافظه رایگان گوشی در سه برند مختلف شیائومی، سامسونگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید اپل را دلیل دهیم.

مزایای آزادسازی حافظه گوشی

چون آن است مشاوره شد، بیشترین استفاده اجتناب کرده اند دانش تمیز در {تلفن های همراه} به زمان کالا باز می گردد. بدیهی است کدام ممکن است {هیچ کس} نمی شود دانش خصوصی او به بازو دیگران بیفتد. متعاقباً، او دانش موجود در تلفن در کنار شخصی را به طور درست تمیز تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثری اجتناب کرده اند آن باقی نماند.

یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند مزایای آزادسازی حافظه گوشی افزایش سرعت . در گوشی های معقول امروزی، وقتی حافظه پر است، تجهیزات {نمی تواند} انجام دقیق شخصی را انجام دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل فوق العاده تدریجی تبدیل می شود. {در این} صورت، می‌توانید داده‌های تلفن در کنار شخصی را آزاد کنید به همان اندازه فضای می خواست برای انجام دقیق را به آن است بدهید.

علاوه بر این {به خاطر داشته باشید} کدام ممکن است {تلفن های همراه} ارائه می دهیم امکان می دهند دانش شخصی را در فضای ابری ذخیره کنید. {در این} صورت نیازی به استفاده مداوم اجتناب کرده اند حافظه سلول ندارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید می توانید همراه خود آزادسازی حافظه گوشی دانش شخصی را در درایوهای مختلف ذخیره کنید.

دانش موجود در تلفن در کنار را انتخاب کنید و انتخاب کنید نحوه تخلیه آن

گوشی های معقول شخصی شامل چندین گیگابایت داده هستند. این دانش برای ادغام کردن همه چیزهایی است کدام ممکن است منصفانه تلفن در کنار برای کارکرد خواستن دارد. مورد نیاز به اشاره کردن است کدام ممکن است نمی توانید این دانش را تمیز کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت تمیز کردن گوشی سلول ممکن است آسیب می بیند.

در تذکر داشته باشید کدام ممکن است در صورت رعایت فرآیند های دقیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید دقیق تخلیه حافظه گوشی، تنها دانش فعلی در حافظه تمیز تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ آسیبی به دانش هدفمند تجهیزات وارد نمی شود. در همین جا نحوه توصیه دانش در {تلفن های همراه} مختلف معرفی شده است شده است.

حافظه گوشی شیائومی را پاک کنید

اگر دوست دارید به روشی اولین را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستی اجتناب کرده اند شر دانش گوشی شیائومی شخصی خلاص شوید، باید در گذشته اجتناب کرده اند انجام هر کاری اجتناب کرده اند تمام دانش می خواست شخصی مدل پشتیبان تهیه کنید. برای این کار باید به تغییرات این گوشی گذشت سپس وارد نیمه on mobile را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نیمه شوید پشتیبان گیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترمیم منصفانه مدل پشتیبان تهیه کنید.

پس اجتناب کرده اند آن می توانید یک بار دیگر وارد بخش سلول را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نیمه شوید ترتیب مجدد انتخاب Empty All Data and Restore Factory Version را محدوده کنید. این تکنیک بسته به مشخصات تلفن در کنار ممکن است قابل دستیابی {است تا} نیم ساعت اندازه بکشد. پس {در این} مدت صبر کنید و ببینید.

پس اجتناب کرده اند انجام ریست، گوشی ممکن است دانش اولین یادآور زبان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکانت گوگل را اجتناب کرده اند ممکن است می پرسد، پس اجتناب کرده اند انجام این سطوح گوشی ممکن است یادآور گوشی جدید با بیرون دانش اضافی {خواهد بود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید انجام آن به ۱۰۰% می رسد.

امکان ورود را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلوگیری از حافظه گوشی های سلول اپل

تلفن‌های در کنار اپل سیستم‌هایی هستند کدام ممکن است برای جلوگیری از حافظه آن‌ها باید اجتناب کرده اند فرآیند‌های اشاره کردن شده توسط نمایندگی بیشترین استفاده را ببرید. ممکن است می توانید این کار را در گوشی های اپل انجام دهید همراه خود استفاده اجتناب کرده اند iTunes منصفانه مدل پشتیبان در کامپیوتر شخصی تهیه کنید.

سپس می توانید وارد نیمه ریست شبیه به این سیستم شوید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود استفاده اجتناب کرده اند کامپیوتر گوشی شخصی را ریست کنید. با این حال آسان ترین قدم زدن به بخش وضعیت است (شرایط. شرط) تلفن اپل شخصی را در بخش بدست آمده کنید ترتیب مجدد آن را به تغییرات تاسیسات تولیدی بازنشانی کنید.

پس اجتناب کرده اند ریست کردن سلول، اپل آیدی کدام ممکن است قبلا روی گوشی سرزنده بود اجتناب کرده اند ممکن است درخواست شده است تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای دسترسی سلول باید این مرحله را انجام دهید. پس اجتناب کرده اند سازماندهی اولین، آیفون ممکن است یادآور آیفون جدید تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید می توانید به تمام قابلیت های آن ورود داشته باشید.

حافظه گوشی سامسونگ را پاک کنید

در گوشی های سلول سامسونگ یادآور سایر برندهایی کدام ممکن است ابتدا اشاره کردن شد، بیشتر است اجتناب کرده اند دانش شخصی مدل پشتیبان تهیه کنید. برای این کار می توانید نیمه Backup را نیز در Settings هر دو محدوده کنید همراه خود این سیستم تغییر معقول داده های شخصی را در حافظه ذخیره کنید.

در مرحله بعد باید اجتناب کرده اند اکانت گوگل هر دو سایر اکانت های خیلی شبیه شخصی خارج شوید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نیمه Reset انتخاب بازگردانی به مدل تاسیسات تولیدی را محدوده کنید. {در این} صورت اگر اکانتی را بردن نکنید اجتناب کرده اند ممکن است درخواست شده است تبدیل می شود به همان اندازه رمز آن را وارد کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید رمز آن را وارد کنید. همراه خود این کار گوشی ممکن است ریست تبدیل می شود کدام ممکن است قابل دستیابی {است تا} ۲۰ دقیقه اندازه بکشد.

پس اجتناب کرده اند ریست را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخلیه حافظه گوشی، گوشی سامسونگ ممکن است وارد نیمه تغییرات اولین تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند انجام سطوح می توانید اجتناب کرده اند تلفن در کنار شخصی بیشترین استفاده را ببرید. بعد از همه راه های عکس نیز برای آزادسازی حافظه گوشی سامسونگ موجود است کدام ممکن است آسان ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسان ترین راه، فرآیند اشاره کردن شده است.

فرسودگی حافظه تلفن در کنار را انتقادی بگیرید

{تلفن های همراه} امروزی دارای حافظه خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارجی هستند کدام ممکن است می توانید دانش شخصی را در آن ذخیره کنید. با این حال گاهی می خواهید این خاطرات را تمیز کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثری اجتناب کرده اند دانش شخصی باقی نماند. {در این} صورت می توانید اجتناب کرده اند فرآیند های این متن برای پاکسازی حافظه گوشی بیشترین استفاده را ببرید. همراه خود تمیز کردن حافظه تلفن در کنار، هرگونه امکان سوء استفاده اجتناب کرده اند دانش خصوصی ممکن است اجتناب کرده اند بین خواهد سر خورد.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/