جیغ زدن چه آسیبی به هیکل ممکن است وارد می تدریجی؟


فریاد زاده

تهران (پانا) – فریاد زدن ابراز شوک است کدام ممکن است توسط خودم نتایج شدید بر سلامت روحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدنی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طرق مختلف قابل مدیریت است.

به گزارش نمک، اگرچه عصبانیت عالی حالت روانشناختی برای بقای ماست، با این حال بیشتر اوقات همراه خود افزایش استرس اجتناب کرده اند مدیریت خارج تبدیل می شود. شوک ممکن است علائم فیزیکی زیادی داشته باشد کدام ممکن است به همان اندازه روزی کدام ممکن است به طور مناسب انبساط نکرده باشد متوجه آنها نمی شویم. فریاد زدن نیز اجتناب کرده اند علائم عصبانیت است کدام ممکن است در یکپارچه می توانید با اشاره به آن بیاموزید.

افزایش ضربان روده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشار خون

شاید دیده شده است باشید؛ هر بار کدام ممکن است صدای شخصی را بلند می کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید وارد بحث می شوید ضربان روده ها ممکن است افزایش خواهد یافت. این بدان معناست کدام ممکن است فشار خون ممکن است نیز بالا {می رود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است عصبانی به نظر می رسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گونه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید رگ های ممکن است زرشکی می شوند. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، برای سوئیچ اکسیژن را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروها مغذی به اندام‌های بی نظیر شخصی، با کیفیت حرفه ای‌تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوری‌تر نفس می‌کشید. در برخی اسبابک ها، بالقوه است متوجه شوید کدام ممکن است کف دست ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاهای ممکن است سردتر اجتناب کرده اند حد همان قدیمی هستند.

آسیب سیستم امنیت

محققان دریافته‌اند کدام ممکن است حتی یادآوری بحث‌های از حداکثر در بازتاب می‌تواند سیستم امنیت هیکل ممکن است را به همان اندازه شش ساعت ضعیف تدریجی. این امر به طور قابل توجهی برای {افرادی که} معمولا آرام هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیلی عصبانی نیستند صادق است. {افرادی که} به سادگی عصبانی می شوند بالقوه است متوجه شوند کدام ممکن است بیمارتر شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیستم امنیت ضعیف تری دارند.

طیف گسترده ای از مشکلات بهزیستی به نظر می رسد تبدیل می شود

وقتی عصبانی می شویم، داروها شیمیایی مرتبط همراه خود استرس وارد ذهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیکل ما می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید متابولیسم ما را از به طور منظم تنظیم می دهند. این دلیل است، {افرادی که} امتیازات درمورد به عصبانیت آنها معامله با نمی شود بالقوه است دچار عوارض، اضطراب، بی خوابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی مشکلات گوارشی شوند. مشکلات پوستی مشابه با اگزما نیز ممکن است در زمان عصبانیت از حداکثر رخ دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل این اشخاص حقیقی کشف نشده خطر سکته مغزی هر دو حمله قلبی قرار دارند.

تاثیر بر حافظه

این تنها ضربه فیزیکی به حرکت نیست کدام ممکن است حافظه را تحمل الشعاع مکان ها، جیغ زدن نیز مشابه با هر ضربه عکس ممکن است این نیمه اجتناب کرده اند ذهن را تحمل تاثیر قرار دهد. در نهایت عالی مشاجره، عالی هر دو هر ۲ طرف بالقوه است مسائل را مشخص به خاطر بیاورند هر دو چیزهای خاصی را به طور مناسب فراموش کنند.

درد مزمن

جیغ زدن ۹ تنها برای بسیاری که این کار را انجام می دهند، اما علاوه بر این برای بسیاری که سرگرمی زده نیستند نیز خطرناک است. این آسیب ممکن است اجتناب کرده اند سنین زیرین آغاز شود.

نتایج فریاد زدن بر کودکان

فریاد زدن بر بالا کودکان ممکن است به طرق مختلفی به آنها آسیب برساند، اجتناب کرده اند جمله اسبابک ها زیر:

مشکلات رفتاری آنها شدیدتر تبدیل می شود. برخی تحقیقات نماد می دهد کدام ممکن است والدینی کدام ممکن است بیش از حد بالا فرزندان نوجوان شخصی فریاد می زنند، در سال بلند مدت اقامت شخصی متوجه رفتار بدتری خواهند شد.

انبساط ذهن آنها تنظیم می تدریجی. به نظر می رسد مانند است {افرادی که} در کودکی بالا آنها فریاد می زنند دارای ساختارهای متفاوتی در نیمه هایی اجتناب کرده اند ذهن هستند کدام ممکن است صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید زبان در آن پردازش تبدیل می شود.

آنها همه وقت درد مزمن دارند. برخی اجتناب کرده اند مشکلاتی کدام ممکن است بالقوه {است تا} آخر عمر همراه خود آن مواجه شوید، درد کمر را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردن، عوارض را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی پوکی استخوان است.

{هیچ کس} همراه خود فریاد زدن در بحث پیروز نمی شود

تحقیقات نماد می دهد کدام ممکن است ما در هنگام دعوا فریاد می زنیم از به حقوق شخصی ضمانت داریم با این حال شک داریم کدام ممکن است حرف هایمان شنیده شود. افراد نه اغلب همراه خود فریاد زدن، برداشتن صحبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر نادرست ادعاهای طرف مقابل دریافت کرد بحث می شوند. استدلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت استراحت تنها راه برای ابراز تذکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام راضی کردن طرف مقابل است.

چگونه شوک را انتخاب کنید و انتخاب کنید فریاد شخصی را متوقف کنیم؟

تعدادی از مرحله موجود است کدام ممکن است ممکن است ارائه می دهیم کمک تدریجی شوک شخصی را مدیریت کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون جیغ زدن عالی مکالمه مفید داشته باشید:

در گذشته اجتناب کرده اند حرف زدن در نظر گرفته شده کن

این می تواند یک نکته آسان است کدام ممکن است صدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدها در نیمه های در گذشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأثیرات سازنده آن به آن است ردیابی کرده ایم. ساده امتحان شده کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتیجه را ببینید.

پس اجتناب کرده اند آرام شدن علت دلخوری شخصی را خاص کنید

به این انجمن ممکن است قادر خواهید بود هر چیزی کدام ممکن است ممکن است را آزار می دهد به روش ای مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبتاً خاص کنید. {در این} صورت احتمال اینکه طرف مقابل ارائه می دهیم احترام بگذارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدای ممکن است را بشنود اصولاً است.

برای مکان یابی راه رفع های بالقوه وقت بگذارید

نسبتاً در نظر گرفته شده کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای هر مشکلی راه حلی بیابید. به همان اندازه روزی کدام ممکن است افکار شخصی را مشغول کرده باشید، می توان همه عامل را مدیریت کرد.

انتقام نگیر

بخشش اشخاص حقیقی ممکن است شوک را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنشی را کدام ممکن است بالقوه است هنگام مشاجره همراه خود آنها داشته باشید اجتناب کرده اند بین ببرد.

اجتناب کرده اند منظر کمدین به امتیازات به نظر می رسید کنید

برخورد همراه خود مکان های نگران کننده همراه خود شوخ طبعی به کاهش عصبانیت ممکن است {کمک می کند} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه می دهیم {کمک می کند} مشکلات اقامت شخصی را بیشتر رفع کنید.

استراتژی های تمدد اعصاب را ورزش کنید

تنفس عمیق، توجه کردن به موسیقی آرام بخش را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکرار عبارات استراحت بخش ممکن است عصبانیت ممکن است را در هنگام استرس کاهش دهد.

اجتناب کرده اند تقاضا کمک نترسید

اگر متوجه از حداکثر کدام ممکن است هیچ کمکی نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمی توانید خودتان را مدیریت کنید، می توانید به متخصص مراجعه کنید.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/