جشنواره تماشا پلاس چارخونه به همان اندازه دوم اردیبهشت یکپارچه دارد


جشنواره تماشا پلاس چارخونه به همان اندازه دوم اردیبهشت یکپارچه دارد

مجموعه جشنواره را انتخاب کنید و انتخاب کنید سریال تماشاپس در ایران سریال تماشاپس به همان اندازه دوم اردیبهشت یکپارچه دارد.

بر ایده مطالعات گالن به گزارش روابط نهایی ایرانسل، چارخونه، بازار آشفتگی محتوای دیجیتال اولین را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهترین اپراتور دیجیتال ایران، همراه خود اجرای جشنواره فیلم تفریحی همراه خود مانترا «خیلی در اطراف… با این حال خیلی نزدیک به چارخونه پلاس»، این امکان برای کنجکاوی مندان به تماشای فیلم‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سریال‌ها با توجه به اینکه می‌توانند به همان اندازه ۲ اردیبهشت اجتناب کرده اند طریق «تماشاپلاس» فیلم‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سریال‌ها را تماشا کنند، دوستان شخصی را به تماشای آن‌ها دعوت کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدا از لذت تماشا، امتیاز کسب کنند.

«تماشاپلاس» قابلیت جدید چارخونه است کدام ممکن است به مشتریان امکان می دهد همراه خود استفاده اجتناب کرده اند امکان میکروفون به صورت همزمان همراه خود دوستان شخصی فیلم تماشا کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیام صوتی کشتی کنند، شوخی کنند هر دو حتی داستان فیلم را فاش کنند. مورد استفاده قرار گیرد اجتناب کرده اند تمامی این عملکرد ها به احساسی افزار جانبی عکس خواستن نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمامی چشم اندازها در شبیه به شارژر حال است.

۵۰ نفر اول کدام ممکن است بیشترین امتیاز را در یک واحد هفته کسب کنند، ۵۰۰ هزار تومان سهام جیب ها دیجیتال حاضر بدست آمده می کنند. به همین دلیل همراه خود تماشای فیلم های مختلف (حداقل ۱ ساعت) به ازای هر دقیقه تماشای فیلم هر دو سریال خوب امتیاز به مصرف کننده تعلق خواهد گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمال حاضر تکل او افزایش خواهد یافت.

علاوه بر این مشتریان چارخونه می توانند همراه خود دعوت اجتناب کرده اند دوستان شخصی اجتناب کرده اند طریق لینک فاصله ای کدام ممکن است در ابتدای هر فیلم {قرار داده شده} است هر دو همراه خود دکمه اشتراک گذاری فیلم در صفحه فیلم مشخص شده امتیاز شخصی را افزایش دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ازای هر دقیقه تماشای شخص دعوت شده، هر ۲ نفر خوب عدد بدست آمده کنند. سطح.

جدا از این، روزهای خاصی در کل جشنواره فرصتی برای کسب جایزه است. اگر در مصرف کننده حداقل خوب ساعت فیلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سریال تماشا تنبل، در قرعه کشی روزانه ۴ میلیون تومان کالای چادر زدن وارد تبدیل می شود.

تمامی کاربرانی کدام ممکن است در کل جشنواره حداقل خوب ساعت فیلم تماشا کنند نیز در قرعه کشی چادر زدن ۳۰ نفره نمایندگی خواهند کرد.

مشترکین ایرانسل، اولین حاضر دهنده ۵G را انتخاب کنید و انتخاب کنید رکورددار سرعت آنلاین در ایران، می توانند {در این} جشنواره نمایندگی کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون خواستن به کسب اشتراک چارخونه پلاس، بازدیدها، بازدیدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سریال های مورد کنجکاوی شخصی را به صورت اینترنت تماشا کنند.

دانش تا حد زیادی با اشاره به این جشنواره، در صفحه بی نظیر شخصی در شبکه موقعیت یابی چرچونا، به این عنوان به راحتی در دسترس است.

اطلاعات تورنت ایران را می توانید اجتناب کرده اند این لینک بیاموزید

انتهای پیام

ترس ایرانی ها چیست؟
همین جا را به نظر می رسید کن

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/