عمیق ورزش اتحادیه ها در ماه مبارک رمضان


چهارشنبه ۱۰ آوریل ۱۴۰۱ – ۱۸:۰۱

کارگاه ته زولبیا و بامه

تهران (پانا) – رئیس اتاق اصناف تهران عمیق ورزش های صنفی در ماه مبارک رمضان را تشریح کرد.

به گزارش اتاق اصناف تهران، قاسم نوده فراهانی دانستن درباره ورزش اصناف در ماه مبارک رمضان اظهار داشت: ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان، همراه خود توافق ستاد کشتی همراه خود کرونا، اتحادیه های صنفی در ماه مبارک رمضان یادآور سال های قبلی اجتناب کرده اند روز یکشنبه همزمان همراه خود تحریک کردن ماه مبارک رمضان برای تمامی واحدهای سندیکایی گزینه ها معتبری متعهد شدن شد.

وی افزود: بر این مقدمه امسال نیز یادآور سال های تولید دیگری همراه خود هرگونه هتک حرمت همراه خود تظاهر به روزه داری در واحدهای صنفی برخورد تبدیل می شود. علاوه بر این اجرای پروتکل‌های بهداشتی ستاد سراسری کرونا همچنان مورد تاکید است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمامی واحدهای صنفی تحمل نظارت مستمر واحدهای بازرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت اتاق اصناف تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصناف تهران خواهند بود.

رئیس اتاق بازرگانی تهران تائید کرد: در سال جاری بر مقدمه ابلاغیه های مصوب، ورزش اتحادیه های تهیه، طبخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصیص وعده های غذایی اعم اجتناب کرده اند خوراکی ها، رستوران های مرحله شهر، کباب، فست فود، جرکز، آبغوره را انتخاب کنید و انتخاب کنید یخ {انجام شده} است. خامه، اسپرسو خانه، کافی شاپ، کافه، سفره خانه های استاندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد اجتناب کرده اند اذان مغرب به همان اندازه اذان صبح در واحد صنفی شخصی مجاز به ورزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهیه وعده های غذایی نیستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده خوب ساعت در گذشته اجتناب کرده اند اذان مغرب می توانند در خارج اجتناب کرده اند منزل کار کنند.

نودا فراهانی دانستن درباره ورزش فروشندگان داروها غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دسترس بودن کنندگان غذای خنک اظهار داشت: فروشندگان داروها غذایی تنها همراه خود رعایت اصول مناسب مجاز به سرو غذای خنک در خارج اجتناب کرده اند منزل در کل روز هستند.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/