عمیق این سیستم هفته معلم اجتناب کرده اند زبان سخنگوی آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش


شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ – ۱۰:۳۶

ستاری فرد

تهران (پانا) – سخنگوی وزارت آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش پیرامون این سیستم‌های هفته بزرگداشت مقام معلم توضیحاتی حاضر کرد.

صادق ستاری شخص در نشست خبری همانطور که صحبت می کنیم ۱۰ اردیبهشت کدام ممکن است به رویداد هفته بزرگداشت مقام معلم برگزار شد ضمن گرامیداشت یاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یادآوری شهدای صدر اسلام، شهدای مدافع حرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰ هزار معلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات آموز شهید اظهار کرد: شهید مطهری اسوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید الگوی تمام دانشگاهیان است. معلمی انسان ساز است این کلام امام خمینی (ره) است.

وی افزود: معلم خوب شان روحانیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید معنویت دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسان ساز است قرآن نیز انسان ساز است عملکرد معلم در گروه شبیه به عملکرد قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبیا در گروه است.

ستاری شخص یکپارچه داد: اولین معلم بشریت خداوند قادر را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعال بود. بعد اجتناب کرده اند آن نیز پیامبر (ص) معلم بود. در مرتبه سوم پدران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مادران عملکرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگاه معلمی را دارند در مرتبه بعد نیز هر شخص خاص کدام ممکن است به کودکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوجوانی علومی را منتقل می تدریجی شناخته شده به عنوان معلم رئوس مطالب تبدیل می شود لذا شان را انتخاب کنید و انتخاب کنید منزلت معلمی هم نوا همراه خود عملکرد پدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مادر، عملکرد انبیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملکرد قرآنی است.

یکپارچه دارد