جام جهانی قطر در ۵ دقیقه؟


چهارشنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۱ – ۲۳:۰۵

جام جهانی

تهران (پانا) – مشاوره تبدیل می شود فیفا قصد دارد زمان ورزشی در جام جهانی قطر را ۱۰ دقیقه افزایش دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید دید پاسخ جهانیان به این خبر چه {خواهد بود}.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، فیفا در ماه‌های جدیدترین پس اجتناب کرده اند تحریک کردن تحقیقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکان‌پذیری برگزاری جام جهانی هر ۲ سال منصفانه‌بار مورد انتقاد از حداکثر قرار گرفته است.

{برای بسیاری} اجتناب کرده اند ملت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید هواداران، این کاهش زمان اجتناب کرده اند کوارتو ۲ سال فوق العاده بیش از حد است، اگرچه این اندیشه همراه خود حمایت برخی اجتناب کرده اند کشورهای خاص کدام ممکن است جستجو در جایگزین های تا حد زیادی مراقبت از جام جهانی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون گروه جهانی فوتبال {بوده است}. فروش تجزیه و تحلیل افزایش زمان ورزشی اجتناب کرده اند ۹۰ به ۱۰۰ دقیقه در جام جهانی در نوامبر سال جاری انتقادات بیشتری را جستجو در داشت.

طبق گزارش کوریره دلو اسپورت، فیفا جستجو در افزایش ۱۰ دقیقه ای زمان ورزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقابله همراه خود اتلاف وقت است.

این قالب اجتناب کرده اند این واقعیت ناشی تبدیل می شود کدام ممکن است در ورزشی های فوتبال توپ به ابعاد زمان دقیق ورزشی جریان ندارد.

بر مقدمه گزارش وسط در سراسر جهان تحقیق بازی، در لیگ قهرمانان اروپا ۶۴.۷ نسبت اجتناب کرده اند زمان ورزشی همراه خود توپ ورزشی تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این رقم در لیگ برتر به ۶۲ نسبت مقیاس را کاهش می دهد.

لیگ برتر جزیره کمترین ورود به پولی را در بین لیگ های غول پیکر اتحادیه اروپا دارد، در مقابل همراه خود تنها ۵۷.۲ نسبت برای لیگ برتر انگلیس (چمپیونشیپ).

مشاوره تبدیل می شود این اندیشه مستقیماً اجتناب کرده اند جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا آمده است. شخص خاص کدام ممکن است به همان اندازه سال بلند مدت ریاست این نهاد را بر عهده ممکن است داشته باشد.

همراه خود این جاری، ۱۰ دقیقه وقت اضافه پیشنهادی باید توسط IFAB تایید شود.

جام جهانی ۲۰۲۶ به میزبانی آمریکا، کانادا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکزیک ادعا به همراه خود حضور ۴۸ خدمه برگزار شود.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/