پرونده شناسایی رفتن ۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰۰ هزار خودرو در مازندران


یکشنبه ۱۴ آوریل ۱۴۰۱ – ۲۲:۱۵

تردد سنگین در خیابان چالوس نقطه برخی

تهران (پانا) – فرمانده انتظامی استان مازندران همراه خود ردیابی به افزایش ۳۵ درصدی تردد در نوروز ۱۴۰۱ اظهار داشت: در مجموع ۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰۰ هزار تجهیزات خودرو در استان پلاک گذاری شده است.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، سردار مرتضی مرزی همراه خود ادعا این خبر اظهار داشت: بیش اجتناب کرده اند هزار نفر اجتناب کرده اند نیروهای ذخیره در سفر نوروزی ۱۴۰۱ همراه خود استفاده اجتناب کرده اند تمامی چشم اندازها را انتخاب کنید و انتخاب کنید چشم اندازها فرمان برای برقراری ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوقات فراغت افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران استفاده شدند. . .

فرمانده انتظامی استان مازندران همراه خود ردیابی به اسکان بیش اجتناب کرده اند ۱۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۴۳ هزار مسافر نوروزی در استان اظهار داشت: در سفر نوروزی امسال ۲۲ سهم افزایش تردد داخل شهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۲ سهم افزایش تردد در درجه استان را شاهد بودیم. .

میرزایی همراه خود خاص اینکه در مجموع ۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰۰ هزار تردد {در این} استان پرونده شده است، افزود: این رقم نسبت به سال قبلی ۳۵ سهم افزایش داشته است.

وی خاطرنشان کرد: علیرغم افزایش کمیت بازدید در استان مازندران، {به دلیل} تعمیر {محدودیت ها} را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش شرایط کرونا همراه خود تمهیدات ویژه ترافیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور در یک روز واحد زمانی ماموران پلیس، در حال مرگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر ناشی اجتناب کرده اند سوانح رانندگی در استان افزایش کشف شد. نسبت به سال قبلی ۵۹ سهم کاهش داشته است.

این مقام انتظامی افزود: در راستای برقراری ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوقات فراغت برای افراد در ایام نوروز، ساختار اجرایی ظفر همراه خود هدف پیشگیری اجتناب کرده اند شیوع جرائم در ۲ مرحله در شهرستان های هدف اجرا شد کدام ممکن است {در این} راستا شاهد افزایش ۲۷ درصدی کشفیات بودیم. اجتناب کرده اند خانه شکنی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود افزایش ۲۳ درصدی اختراع پاره کردن، ۳۵ سهم دستگیری سارقان، ۲۴۳ سهم پرونده های پاره کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۵ سهم دستگیری در اختلافاتی کدام ممکن است در نتیجه تقاضا تجدیدنظر در شهرستان شد، شاهد بودیم.

سردار میرزایی همراه خود خاص اینکه همراه خود اقدامات انضباطی در روز شخصیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری خوشایند افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران نوروزی همراه خود پلیس حادثه بدی در استان رخ نداده است، اجتناب کرده اند افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهمانان نوروزی تشکر کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: تامین ایمنی زیرساخت های بی نظیر برای رشد مالی، باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/