گزارش سراسری ۱۴ تأثیر تاریخی رشت به استاندار گیلان ابلاغ شد


در پایین خانه و فضای داخلی نگهداری شود

گزارش سراسری ۱۴ تأثیر تاریخی رشت به استاندار گیلان ابلاغ شد

بر مقدمه تجربیات گالن به گزارش رشت – ایرنا – مدیرکل میراث زیبایی شناختی، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی گیلان اجتناب کرده اند گزارش سراسری میدان، رعایت استانداردهای حریم شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت ۱۴ تأثیر تاریخی رشت به استاندار گیلان خبر داد.

گزارش سراسری ۱۴ تأثیر تاریخی رشت

ولی جهانی شامگاه پنجشنبه در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران افزود: این خبر را عزت الله زرگامی وزیر میراث، سنت، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی گفتن کرد.

به مشاوره وی، در نامه آقای عزت الله زرگامی به استاندار گیلان آمده است: نقشه جهان، حریم، ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استانداردهای ساختار درمورد به آثار سراسری زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاریخی واقع در شهر رشت برای گفتن درج آنها در فهرست آثار سراسری ایران به رئوس مطالب زیر است:

محدوده آثار: ۱- بازار تاریخی رشت، ۲- کاروانسرای سعادت، ۳- کاروان قینیانشیان، ۴- کاروان قدرت کودک، ۵- کاروان کودک تقیه، ۶- کاروانسرای ملک، ۷- کاروان گلشن، ۸- کاروان بابادالله، ۸- کاروان کودک قدرت. مسجد ۱۰- مسجد آقا ابراهیم – اردبیل ۱۱- مسجد مستوفی ۱۲- مسجد اصفی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۳- خانه اشکوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۴- تلفن خانه رشت تحمل ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت این وزارتخانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید هرگونه دخل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصرف را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخلف در حدود حریم شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخلف اجتناب کرده اند توانایی. مقررات حفاظتی برابر چرخ دنده ۵۵۸-۵۶۹ کتاب پنجم قوانین مجازات اسلامی «مجازات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعزیرات بازدارنده» جرم تلقی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرتکبین آن به مجازات های قانونی محکوم می شوند.

اطلاعیه گزارش سراسری ۹ میراث ناملموس به استاندار شرمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری

انتهای پیام

ترس ایرانی ها چیست؟
همین جا را مورد توجه قرار گرفت کن

کد خبر: ۲۶۶۲۰۵ ساعت خبر: ۲۱:۲۲

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/