خدمه بخش پوشش خارجه، سطح قوت مقامات سیزدهم است


شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ – ۰۸:۲۲

رئیسی و امیرعبداللهیان

تهران (پانا) – عضو کمیسیون ایمنی سراسری خدمه بخش پوشش خارجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزارت خارجه مقامات سیزدهم را سطح قوت این مقامات دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت در بخش افزایش روابط همراه خود همسایگان گام‌های مثبتی توسط مقامات برداشته شده است.

جلیل رحیمی جهان‌آبادی در اظهار داشت‌را انتخاب کنید و انتخاب کنید‌گو همراه خود پانا دانستن درباره توسعه مذاکرات برجام، اظهار کرد: «مذاکرات {انجام شده} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ طرف در بخش‌های مهمی به هماهنگی رسیده‌اند با این حال اختلاف نظرهای فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاسی همچنان موجود است. رایزنی‌هایی ظرف این مدتی کدام ممکن است مذاکرات متوقف شده بود، اجتناب کرده اند طریق واسطه‌ها {انجام شده} را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیام‌هایی رد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدل شده است.»

وی افزود: «اگر ۲ طرف به این نتیجه برسند کدام ممکن است می‌توانند مجدداً مذاکرات را تحریک کردن کنند، امر خوبی است با این حال اینکه می‌رسند هر دو خیر قابل پیش‌سوراخ بینی نیست چون متعدد اجتناب کرده اند این اظهار داشت‌را انتخاب کنید و انتخاب کنید‌گوها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبادل پیام‌ها، در موضوعاتی {بوده است} کدام ممکن است شاید مطرح کردن آن در رسانه‌ها جلب توجه نباشد.»

این عضو کمیسیون ایمنی سراسری مجلس دانستن درباره تاثیر تحولات اوکراین بر انتخاب سیاسی واشنگتن، اظهار داشت: «این ۲ موضوع هیچ ارتباطی همراه خود یکدیگر ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ موضوع درست خاص هستند.»

وی شکسته نشده داد: «خدمه بخش پوشش خارجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزارت خارجه مقامات آقای رئیسی، سطح قوت این مقامات است. در بخش افزایش روابط همراه خود همسایگان گام‌های مثبتی برداشته شد؛ افزایش روابط همراه خود ترکمنستان، تاجیکستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آذربایجان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش فشار‌ها همراه خود عربستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این مدیریت فشار‌ها همراه خود افغانستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاکستان اجتناب کرده اند جمله این اقدامات بود کدام ممکن است {در این} زمان مختصر کارنامه قابل قبولی برای ریاست جمهوری سیزدهم است.»

رحیمی جهان‌آبادی {تأکید کرد}: «مذاکرات اتمی یکی اجتناب کرده اند پیچیده‌ترین موضوعات امنیتی، سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فنی برای تجهیزات دیپلماسی ما در چندین مقامات متوالی {بوده است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب انتخاب فرا قوه‌ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاکمیتی است یعنی تشکیلات وزارت خارجه ما آنچه را دنبال می‌تنبل کدام ممکن است حاکمیت بخواهد چون این گزینه ها توسط حاکمیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه قوا گرفته می‌شود، به‌نحوی وزارت امور خارجه، مجری این دیدگاه‌ها است را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصاً در آن بخش نیز خوشایند حرکت کردند؛ هم صادقانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم همراه خود دقت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تذکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعایت حساسیت‌های ملت چیز خوب در مورد را دنبال کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم بتوانند به نتیجه جذاب کدام ممکن است برای ادغام کردن لغو تحریم‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش شرایط مسکن افراد است، کف دست یابند.»

وی در نهایت خاطرنشان کرد: «نکته خوبی هم کدام ممکن است شخصاً مقامات توانسته مدیریت تنبل، اینجا است کدام ممکن است مذاکرات وین، تأثیر چندانی بر سایر بخش‌های حاکمیت به صورت مستقیم نداشته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار وزارتخانه‌ها معطل مذاکرات نمانده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذاکرات همراه خود استراحت را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون جنجال‌های رسانه‌ای انجام می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ان‌شاالله به نتیجه جذاب برسیم.»