تازه کردن لکه فرش همراه خود محلول خانگی


لکه فرش

تهران (پانا) – تازه کردن لکه فرش همراه خود چرخ دنده شیمیایی برای بهزیستی خواهید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرزندانتان مضرات زیادی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشتر است چرخ دنده خالص را متفاوت آن کنید.

به گزارش نمناک، ریختن هر گونه اجتناب کرده اند مایعات، هر دو ردپای گلی روی فرش در روزهای مرطوب، ممکن است خواهید کرد را عصبی تدریجی، را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو برای گرفتن اجزا پاک کننده پرهزینه قیمت کدام ممکن است فرش ها را تازه کنید پوست بروید، هر دو ترجیح دهید، اجتناب کرده اند شرکت ها ماهر برای تازه کردن فرش بیشترین استفاده را ببرید علاوه اجتناب کرده اند آن، فرشهای تازه به احتمال کمتری برای آلوده شدن همراه خود موجوداتی مربوط به سوسک فرش را انتخاب کنید و انتخاب کنید کک را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمال کمتری برای سوختگی فرش است با این حال، نیازی به سرعت نیست، از خودتان می توانید همراه خود روشی کدام ممکن است {در این} بخش‌خواهیم اظهار داشت منصفانه پاک کننده اقتصادی همراه خود استفاده اجتناب کرده اند برخی اجتناب کرده اند چرخ دنده خانگی تهیه کنید.

این چرخ دنده تازه‌کننده خانگی، ۹ تنها باعث صرفه جویی پول خواهید کرد می شوند، اما علاوه بر این اجتناب کرده اند کودک خواهید کرد نیز به سمت چرخ دنده شیمیایی خطرناک حال در پاک‌کننده‌ها، دفاع کردن می‌کنند. خواهید کرد باید مشتاقانه بدانید کدام ممکن است کدام کالای خانگی کدام ممکن است در کابینت نگهداری می کنید، برای تهیه تمیزکننده فرش خانگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند بین برداشتن لکه‌ها {مفید است} اجازه دهید به همان اندازه به آنها نگاهی بیاندازیم.

۱۲ دستورالعمل پاک کننده خانگی فرش:

۱. جوش شیرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید پودر بوراکس:

بوراکس، منصفانه تمیزکننده سازگار همراه خود اطراف زیست است، کدام ممکن است لکه ها را به صورت مؤثری پاک می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذرات کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلودگی را اجتناب کرده اند فرش بردن می تدریجی ، جوش شیرین، کدام ممکن است منصفانه توسل به بوی برتر است، بو را اجتناب کرده اند بین می برد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به فرش طراوت می بخشد. برای تهیه این پاک کننده، ساده به حداقل یک فنجان جوش شیرین، ۱ فنجان پودر بوراکس، ۱ قاشق وعده های غذایی خوری سبزیجات خشک را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدادی از قطره روغن خواستن دارید.

نحوه تازه کردن فرش {در خانه}

۲. جوش شیرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرکه سفید:

ترکیب کردن سرکه سفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوش شیرین، منصفانه مسئله پاک کننده فوق العاده برتر است این ۲ م componentلفه ،دارای خواص شیمیایی متفاوتی هستند، سرکه اسیدی است، در حالی کدام ممکن است جوش شیرین خنثی است هنگامی کدام ممکن است همراه خود هم ترکیب کردن می شوند، دی اکسید کربن ساخت می کنند، کدام ممکن است باعث تحمیل حباب های تمیزکننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی نظیری تبدیل می شود. همراه با این ۲ ماده، خواهید کرد علاوه بر این به مایع ظرفشویی استاندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب خوب و دنج ،خواستن دارید علاوه بر این میتوانید برای تازه کردن فرش ها اجتناب کرده اند جوش شیرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب خوب و دنج نیز بیشترین استفاده را ببرید.

مناسب کردن محلول خانگی برای تازه کردن فرش

۳. سرکه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب اخیر :

سرکه ،طبیعتا از نزدیک اسیدی است، این عملکرد آن باعث شده به همان اندازه منصفانه مخلوط کردن برتر برای تازه کردن فرش باشد ؛ بوی نامطبوع، را اجتناب کرده اند بین می برد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلودگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید لکه ها را نیز اجتناب کرده اند بین می برد. خواهید کرد می توانید اجتناب کرده اند سرکه ،به صورت خالص بیشترین استفاده را ببرید هر دو آن را همراه خود آب اخیر ترکیب کردن کنید ، {به دلیل} ساختار فوق العاده اسیدی اش، ابتدا آن را روی بخشی اجتناب کرده اند قالیچه مرطوب بررسی کنید، را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس روی کل فرش بریزید این می تواند یک پاک کننده فرش محیط زیست خانگی است.

۴. آب لیمو را انتخاب کنید و انتخاب کنید پراکسید هیدروژن:

این پاک کننده فرش خانگی، ۹ تنها ساده تهیه تبدیل می شود، اما علاوه بر این کارآمد نیز می باشد ؛ پراکسید هیدروژن ،سفید کننده برتر است کدام ممکن است اجتناب کرده اند اکسیژن برای دور شدن پیوندهای بین میکرو ارگانیسم ها، آلودگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرحله فرش استفاده می تدریجی از جمله تعدادی از قطره لیمو {در این} مایع باعث مقاوم تر شدن محلول تبدیل می شود، را انتخاب کنید و انتخاب کنید به این انجمن به اجتناب کرده اند بین برداشتن ذرات ثابت به فرش {کمک می کند}.

تازه کردن لکه فرش همراه خود لیمو

۵. ذرت، جوش شیرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید برگ بو:

جوش شیرین حال در آن، خواصی دارد کدام ممکن است لکه ها را به شخصی توسل به می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه لکه بر مقاوم است، را انتخاب کنید و انتخاب کنید برگ بوها فرش ها را با بیرون بو می تدریجی ،اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است هیچ محصول مایعی در تهیه این پاک کننده استفاده نمی شود، {در میان} بهتر از پاک کننده های خانگی فرش قرار خواهد گرفت. علاوه بر این می توانید اجتناب کرده اند جوش شیرین، نشاسته ذرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پودر تالک معطر نیز شناخته شده به عنوان تمیزکننده فرش بیشترین استفاده را ببرید.

۶. آمونیاک را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرکه:

آمونیاک، منصفانه پاک کننده طبیعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خالص است، با این حال ممکن است اصلاح رنگ فرش را تحمیل تدریجی، پس در گذشته اجتناب کرده اند استفاده، امتحان کنید بوی آن علاوه بر این ممکن است باعث مشکلاتی درمورد به ادرار حیوانات خانگی را تحمیل تدریجی، متعاقباً حتما هنگام استفاده اجتناب کرده اند آمونیاک، اقدامات امنیت را انجام دهید. ترکیب کردن سرکه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمونیاک ،منصفانه راه رفع برتر برای تمیزکاری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرکه، لک را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوی ناسالم را اجتناب کرده اند بین می برد.

جلوگیری از لکه فرش همراه خود سرکه

۷. سرکه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پراکسید هیدروژن:

مخلوط کردن این ۲ ماده، به نابودی میکروب ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری میکرو ارگانیسم های عفونی {کمک می کند} علاوه بر این این، در تازه کردن لکه ها، پاکسازی فرش را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند بین برداشتن بوی آن نیز کارآمد است. این ترکیب کردن در صورت استنشاق فوق العاده خطرناک است، متعاقباً هنگام استفاده اجتناب کرده اند آن باید اقدامات اجباری انجام شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشدار کنید. پراکسید هیدروژن ،منصفانه ماده سفید کننده است کدام ممکن است لکه های فرش را با بیرون شکستن به رنگ فرش، ازبین می برد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سفید می تدریجی سرکه به طور فشرده شناخته شده به عنوان منصفانه محصول پاک کننده فرش خالص مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

۸. سرکه سفید، نمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید روغن:

سرکه سفید ،دارای خاصیت اسیدی مقاوم است، متعاقباً ممکن است لکه های مقاوم کدام ممکن است حیوانات خانگی خواهید کرد باعثش شده را پاک تدریجی مورد استفاده قرار گیرد ، هر نوع پارچه صحیح است. خواص طراوت دهی آن همراه خود افزودن روغن افزایش خواهد یافت روغن نیز ،همراه خود میکروب ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید میکرو ارگانیسم هایی کدام ممکن است در فرش قرار دارند، نبرد می تدریجی. نمک حال {در این} پاک کننده در برداشتن لکه های آب آلبالو را انتخاب کنید و انتخاب کنید امثال آن، فوق العاده کارآمد است ، این یکی اجتناب کرده اند پاک کننده های خانگی celeb فرش است، از پاکیزگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوی خوشی را به در کنار دارد. به جای آن آن، سرکه سفید را می توان همراه خود صابون مایع را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب خوب و دنج مخلوط کردن کرد ،به همان اندازه منصفانه نوع تمیزکننده فرش ساخته شود.

مناسب کردن منصفانه محلول مقاوم برای جلوگیری از فرش

۹. شکر اسپرسو‌ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید منافذ و پوست لیمو:

شکر اسپرسو ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید منافذ و پوست لیمو همراه خود هم، بهتر از پاک کننده خانگی فرش هستند این پاک کننده ،دوست اطراف زیست است را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این ناخوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کنار همراه خود پاکسازی فرش، منافذ و پوست لیمو نیز آن را معطر نیز می تدریجی شکر اسپرسو ای، علاوه بر این به معطر شدن آن نیز {کمک می کند}.

۱۰.جوش شیرین، سرکه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پراکسید هیدروژن:

این پاک کننده، در اجتناب کرده اند بین برداشتن لکه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوی ادرار سگ فوق العاده {مفید است} ، اگر بومی اجتناب کرده اند فرش کدام ممکن است سگ ادرار کرده، ادامه دارد مرطوب است، به سختی دستمال کاغذی را روی محل خیس قرار بدهید به همان اندازه ادرار را توسل به تدریجی پس اجتناب کرده اند آن، اجتناب کرده اند این ترکیب کردن برای تازه کردن آن بیشترین استفاده را ببرید. مایع ظرفشویی استاندارد را نیز می توانید همراه خود پراکسید هیدروژن ترکیب کردن کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشترین استفاده را ببرید.

تازه کردن فرش همراه خود محلول های خانگی

۱۱. پودر بوراکس را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرکه:

پودر بوراکس، یکی اجتناب کرده اند پاک کننده های بی نظیر خانگی فرش است، را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به دلیل} اینکه فسفات را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلر ندارد، اجتناب کرده اند لحاظ سلامت فوق العاده سازگار همراه خود اطراف زیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطمعن می باشد کک ها را می کشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه ماده a فوق العاده برای کشتن سوسک فرش است، به وسیله تحمیل کم آبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاصیت ضد باروری آن، متعاقباً فرش را تازه را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون عفونت می تدریجی ؛ برای این مد خواستن به پودر بوراکس، سرکه، به سختی نمک، جاروبرقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخار شوی دارید. بوراکس را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوش شیرین نیز ممکن است به صورت مختلط باهم، برای نابود کردن بوی فرش استفاده شود.

تازه کردن فرش همراه خود محلول های خانگی مقاوم

۱۲. گلیسیرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیکربنات سدیم:

گلیسیرین، به تعیین کنید خالص، منصفانه نوع اسید است کدام ممکن است حلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل توسل به است این دلیل است است کدام ممکن است در جلوگیری از لکه ها فوق العاده کارآمد است بی کربنات سدیم هر دو جوش شیرین، بوی ناسالم را اجتناب کرده اند بین می برد. علاوه بر این این روغن اوکالیپتوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرکه باعث مقاوم تر شدن این پاک کننده می شوند ، گلیسیرین، علاوه بر این ممکن است همراه خود آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرخ دنده شوینده مایع برای جلوگیری از لکه های فرش استفاده شود.