امتحان شده های زیادی اجتناب کرده اند سوی آمریکا برای مذاکره مستقیم صورت گرفته است


دیدار و وزرای امور خارج از ایران و ایرلند

تهران (پانا) – وزیر امور خارجه کشورمان اظهار داشت: آمریکایی‌ها در هفته‌های جدیدترین امتحان شده‌های زیادی برای مذاکره مستقیم دانستن درباره موضوعات باقی‌مانده در برجام انجام داده‌اند.

حسین امیرعبداللهیان به المیادین لبنان اظهار داشت: روابط ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان همراه خود مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکل هایی مواجه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما روی حیله و تزویر امتحان شده می کنیم به همان اندازه درهای اظهار داشت وگو بین ۲ ملت باز نگه دارد.

وی همراه خود ردیابی به برداشتن اتصال عربستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران کدام ممکن است همراه خود متنوع اجتناب کرده اند کشورهای عربی اجتناب کرده اند جمله کویت را انتخاب کنید و انتخاب کنید امارات روابط دلپذیر دارد، اظهار داشت: عربستان اولین کشوری بود کدام ممکن است روابط شخصی را همراه خود ایران برداشتن کرد.

امیرعبداللهیان اظهار داشت: ما نسبت به پوشش های عربستان اولویت داریم، با این حال اتصال شخصی را همراه خود این ملت برداشتن نکرده ایم.

وزیر امور خارجه ایران افزود: برخی اقدامات متناقض را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامناسب سعودی اجتناب کرده اند جمله اعدام ۸۱ نفر بر {روابط ما} همراه خود این ملت تأثیر می گذارد.

وی همراه خود دقیق اینکه سعودی ها خواهان روابط خوشایند همراه خود ما نیستند، اظهار داشت: بیانیه سوگند خورده ۴۶۰ زائر ایرانی در حادثه منا را فراموش نمی کنیم.

امیرعبداللهیان در شکسته نشده دانستن درباره موضع ایران در نبرد یمن اظهار داشت: حفاظت یمنی ها اجتناب کرده اند حاکمیت شخصی به عهده آنهاست، با این حال ما اجتناب کرده اند توقف مخاصمات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر محاصره این ملت استقبال می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آن کوتاهی نخواهیم کرد. ” جهت.”

وی افزود: این تعیین مقدار کدام ممکن است هر آنچه در یمن در حال وقوع است درمورد به ایران است اشتباه است.

وزیر امور خارجه ایران اظهار داشت: ما به سعودی ها گفتیم کدام ممکن است موضوع یمن درمورد به مردمان این ملت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب همراه خود آنهاست.

امیر عبداللهیان در خصوص روابط همراه خود مصر نیز اظهار داشت: پوشش ما آسانسور روابط مصر به صورت مستحکم را انتخاب کنید و انتخاب کنید متوازن است.

او اظهار داشت: «ما موضع مصر در قبال سوریه را فراموش نمی کنیم، با این حال عوامل مشترکی همراه خود مصر موجود است کدام ممکن است ممکن است همینطور باشد [ روابط را ] بازسازی شده بود.

وزیر امور خارجه ایران همراه خود ردیابی به اتفاقات مصر پس اجتناب کرده اند بهار عربی، اظهار داشت: ما اجتناب کرده اند اتفاقات مصر پس اجتناب کرده اند بهار عربی چندان راضی نبودیم.

وی همراه خود ردیابی به جایگاه مصر در این کره خاکی عرب اظهار داشت: مصر جایگاهی در این کره خاکی عرب دارد کدام ممکن است صلاحیت ایفای موقعیت تاثیرگذار در فراگیر آن را دارد.

امیرعبداللهیان به وضعیت ظریف رژیم اسرائیل ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: رژیم صهیونیستی اکنون در وضعیت فوق العاده ضعیفی قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند مشکلات زیادی مبارزه کردن می برد.

وی اظهار داشت: عملیات سیف القدس منصفانه دگردیسی عظیم است کدام ممکن است نقطه ضعف را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکنندگی محله اسرائیل را ملایم کرده است.

وزیر امور خارجه ایران در خصوص نشست سه جانبه افسران مصر، امارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید رژیم صهیونیستی کدام ممکن است اخیرا در شرم الشیخ برگزار شد، اظهار داشت: ما هرگونه دیدار همراه خود هر مقام اسرائیلی را خیانت به بیت المقدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت فلسطین می دانیم.

وی اظهار داشت: بازدید به شرم الشیخ بلافاصله پس اجتناب کرده اند بازدید بشار اسد رئیس جمهور سوریه به امارات خوشایند نبود.

امیر عبداللهیان افزود: این اتفاق مهمی است کدام ممکن است کشورهای عربی به پوشش های غلط شخصی در قبال سوریه پی می برند.

وزیر امور خارجه ایران به امتحان شده رژیم صهیونیستی برای تأثیر می گذارد به خلیج فارس ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: ما هیچ گونه تأثیر می گذارد اسرائیل در خلیج فارس را نمی پذیریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان این جهان اجتناب کرده اند روال سازی روابط همراه خود رژیم صهیونیستی خودداری می کنند.

امیرعبداللهیان به روابط خوشایند جمهوری اسلامی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید امارات ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عین جاری تاکید کرد کدام ممکن است ایران در روابط خوشایند شخصی همراه خود امارات ردیابی ها بنفش شخصی را در موضوع فلسطین فراموش نمی شود.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذاکرات وین یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند محورهای این اظهار داشت وگوی تلویزیونی بود کدام ممکن است وزیر امور خارجه ایران دانستن درباره آن اظهار داشت: در مذاکرات هسته ای به سطح اجماع نزدیک شده ایم با این حال آنچه برای ما ضروری است نحوه لغو تحریم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضمانت هاست.

وی اظهار داشت: در هفته‌های جدیدترین امتحان شده‌های زیادی اجتناب کرده اند سوی آمریکایی‌ها برای مذاکره مستقیم همراه خود ما با اشاره به موضوعات باقی‌مانده صورت گرفته است.

امیرعبداللهیان اظهار داشت: ما به غرب ادعا کردیم کدام ممکن است آمریکایی ها باید حسن نیت شخصی را همراه خود لغو یکی اجتناب کرده اند تحریم های اعمال شده علیه ایران ملایم کنند.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانستن درباره موضع روسیه در قبال مذاکرات هسته ای اظهار داشت: در بازدید به مسکو همراه خود لاوروف وزیر امور خارجه دیدار کردم به همان اندازه توضیحاتی با اشاره به درخواست شده است های روسیه بدست آمده کنم.

وی اظهار داشت: مسکو به ما مشاوره است کدام ممکن است به همان اندازه حضور در هماهنگی هسته ای اجتناب کرده اند آن حمایت خواهد کرد.

امیرعبداللهیان تاکید کرد کدام ممکن است برای رسیدن به ۱ هماهنگی خوشایند، باثبات را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود وفاداری با توجه به اینکه ردیابی ها بنفش جمهوری اسلامی ایران حرکت نکند، امتحان شده خواهیم کرد.

وی اظهار داشت: آمریکایی ها در سال ۲۰۱۵ پس اجتناب کرده اند امضای هماهنگی هسته ای تشنه منصفانه هماهنگی جهان ای بودند، ما همراه خود انتخاب آمریکا با اشاره به آینده جهان شخصی مخالفیم.

امیرعبداللهیان همراه خود تاکید بر اینکه اظهار داشت‌وگو دانستن درباره امتیازات جهان به مردمان جهان درمورد می‌شود، اجتناب کرده اند مذاکره دانستن درباره امتیازات جهان در چارچوب هماهنگی هسته‌ای خودداری کرد.

وی اظهار داشت: اگر توافقی در وین حاصل شود، همه طرف های جهان درآمد خواهند برد.

وزیر امور خارجه ایران در خصوص دیدار شخصی همراه خود سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان در بازدید به بیروت اظهار داشت: {در این} دیدار دانستن درباره دستاوردهای ما در مذاکرات وین را انتخاب کنید و انتخاب کنید موضوع لغو تحریم ها صحبت کردیم.

وی دانستن درباره مذاکرات شخصی همراه خود نخست وزیر لبنان کمک خواهد کرد که شما این ملت اظهار داشت: میقاتی اجتناب کرده اند مفهوم های ما کمک خواهد کرد که شما لبنان استقبال کرد با این حال با اشاره به زمان بندی اظهار داشت کدام ممکن است موضوع درمورد به هماهنگی هسته ای است.

امیرعبداللهیان افزود: ما به دوستان شخصی در لبنان ادعا کرده ایم کدام ممکن است طرف آمریکایی به آنها کمک نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجازه نمی دهد دیگران به آنها کمک کنند.

وی افزود: پیشنهادهایی را به افسران لبنانی حاضر کردیم به همان اندازه ۲ نیروگاه انرژی الکتریکی در جنوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید شمال لبنان احداث را انتخاب کنید و انتخاب کنید گازرسانی شود.

وی اظهار داشت: تهران کنار هم قرار دادن کمک به لبنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان آن برای حرکت اجتناب کرده اند این فاجعه روی حیله و تزویر است.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/