تقاضای هزاران نفر برای تخریب سد سیوند


تقاضای هزاران نفر برای تخریب سد سیوند

گزارش کردن گلو این روزها کمپینی برای مطالبه تخریب سد سیوند در حال انجام است.

در جزئیات این پروژه که به سازمان آب منطقه ای فارس ارسال شده، آمده است:

«خطر احداث سد سیوند در ماه های اول سال ۸۴ با هشدارهایی از سوی رسانه های گروهی و اکثر دوستداران واقعی محیط زیست، میراث املاک و سازمان های مردم نهاد و اولین زمزمه ها به گوش مردم رسید. مخالفان ساخت این سد را از آن زمان آغاز کردند.

دریاچه های بختگان و طشک تا اواسط دهه ۸۰ پر آب بودند و پس از افتتاح سد سیوند در سال ۱۳۶۵ به سرعت خشک شدند. ، پشت آن کویر است.

اشتباهات فنی عمده در انتخاب محل سد باعث می شود که آب روی زمین نشسته و به دریاچه پشت سد برسد. سد سیوند غیرمعمول ترین سد ایران است که کویری بزرگ با چاله های آبی کوچک در پشت آن ایجاد می کند.

سال ها از ساخت این سد می گذرد و به دلیل مشکلات فنی، اهداف اصلی سد محقق نشده است، اما به دلیل خشک شدن محیط در پایین دست رودخانه کر و تخریب کامل طشک و … دریاچه های بختگان و اراضی کشاورزی حوزه صید.

در فصل پنجاهم قانون، حفاظت و صیانت از محیط زیست وظیفه همگانی تلقی شده است، نه تنها سازمان حفاظت محیط زیست، بلکه تمامی دستگاه های اجرایی نظام و مردم عادی و سازمان های مردم نهاد باید از محیط زیست حمایت کنند.

برای ثبت نام در این تبلیغات به این لینک مراجعه کنید.

برای مشاهده سایر کمپین ها و حمایت از آنها روی این لینک کلیک کنید.

انتهای پیام

نگرانی ایرانی ها چیست؟
اینجا را ببین