تفحص اجتناب کرده اند فدراسیون فوتبال مهم خورد


یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ – ۱۶:۴۷

فدراسیون فوتبال ایران

تهران (پانا) – رئیس کمیته تربیت‌جسمی مجلس همراه خود ردیابی به مهم مصرف کردن تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفحص اجتناب کرده اند فدراسیون فوتبال در کمیسیون زیبایی شناختی تصریح کرد‌ گزارش تخلفات فدارسیون سوارکاری نیز بسته شدن شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به هیات رئیسه مجلس ارجاع شد.

احمد راستینه رئیس کمیته تربیت جسمی کمیسیون زیبایی شناختی مجلس شورای اسلامی اجتناب کرده اند مهم مصرف کردن تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفحص اجتناب کرده اند فدراسیون فوتبال در ۸ محور خبر داد.

وی افزود: این تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفحص در کمیسیون زیبایی شناختی توسط دست بازرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقریبا بسته شدن شده است.

به آگاه راستینه، هفته بلند مدت همراه خود حضور وزیر بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرپرست فدراسیون فوتبال تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفحص اجتناب کرده اند فدراسیون فوتبال در کمیسیون زیبایی شناختی مجلس به رأی گذاشته احتمالاً وجود خواهد داشت.

وی در همین راستا ذکر شد: همراه خود قدم گذاشتن عزیزی خادم اجتناب کرده اند فدراسیون فوتبال خیلی اجتناب کرده اند اسناد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسبابک ها پنهان در جاری آشکار کردن شدن است کدام ممکن است حکایت اجتناب کرده اند فساد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخلفات پولی در فدراسیون است کدام ممکن است همین موضوع باعث شد به همان اندازه نمایندگان مجلس بدنبال تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفحص اجتناب کرده اند فدراسیون فوتبال باشند.

راستینه همراه خود دقیق اینکه در ۲ فاصله جدیدترین اداره فدراسیون فوتبال، شاهد اتفاقات مخربی بودیم، ذکر شد: گزارش این تخلفات به کمیسیون زیبایی شناختی مجلس ادعا شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر ایده وظایف نظارتی، ساختار تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفحص اجتناب کرده اند فدراسیون فوتبال در راستای تحمیل شفافیت در فوتبال ملت مهم خورد.

رئیس کمیته تربیت جسمی کمیسیون زیبایی شناختی مجلس علاوه بر این گفت: محور‌های ساختار تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفحص به وزارت بازی ارجاع شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزارت بازی موظف است ظرف ۲۰ روز نسبت به این ابهامات پاسخ دهد در واقع محورهای بی نظیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تایید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسته شدن شده هفته بلند مدت خاص می‌شود.

راستینه افزود: تمامی اقدامات تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفحص اجتناب کرده اند فدراسیون فوتبال در چارچوب قواعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات فیفا {خواهد بود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مقررات فیفا آمده در صورتی کدام ممکن است فساد پولی در فدراسیون فوتبال منصفانه ملت گزارش شود بر ایده اصول ملت‌ها می‌توان به آن است تخلف معامله با کرد از حیف را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواستن اموال نهایی در آنجا صورت گرفته است.

رئیس کمیته تربیت جسمی مجلس علاوه بر این تصریح کرد: گزارش تخلفات فدارسیون سوارکاری هم در کمیسیون زیبایی شناختی بسته شدن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای قرائت در صحن علنی مجلس به هیات رئیسه ارجاع شد.